HEA

Mycket vanligt förekommande varmvalsad stålprofil som består av två huvudsakliga lastbärande flänsar som sammanfogas av det liggande livet. Levereras normalt med med stålsorten S355J2 och enligt standard EN 10025-2:2004. Denna ingående produkt uppfyller kraven enligt EN 1090, EXC 4.

Produkter
12 36 72