Hem » Stål & Metaller » Stålplåt

Stålplåt

Stålplåt förekommer i praktiskt taget alla slag av stålkonstruktioner, t ex fartyg, byggnader, broar, maskinkonstruktioner, fordon, lyftanordningar, behållare med mera.

Plåt tillverkas därför i en mängd olika stålsorter, som var och en svarar upp mot sitt användningsområde. De olika stålkvaliteterna tillverkas i flera olika hållfasthetsklasser, där stålets egenskaper grundläggs redan i flytande form genom tillsatser av legeringsämnen.

Produkter
12 36 72