Gallerdurk

Underhållsfria platåer för industriella- eller utomhusmiljöer som ger stort ljus och vattenigenomsläpp. Skapar halkfria ytor, utan snö och vattensamlingar. Gallerdurk används oftast i spolrännor, vid nödutgångar på handikapsramper med mera.

Fråga gärna oss på special manufakturerad gallerdurk.