Elförzinkad Mutter

Elförzinkad Mutter

Elförzinkad mutter lagerhålles som vanlig mutter, skarvmutter och låsmutter

Elförzinkad sexkantsmutter

Elförzinkad mutter heter egentligen sexkantsmutter. Det som reglerar muttrarnas utseende och gör att vi kan hitta rätt mutter är egenligen forments tekniska term. När termen innehåller en 6a så står det för sexkant, om den första bokstaven är ett M och betyder att det är en metrisk gänga. Den finns det tillägg av bokstäver som L som står för Låg när den är framför 6an, ML6M, låg sexkantsmutter. Medan den står för lås, när den är efter 6an, M6LM, Metrisk sexkants LåsMutter. F brukar stå för flens, M6FM. H står för Hattmutter som vi kallar kupomutter, MHM. Men kan också betyda hög, M6HM, som heter Metrisk Sexkants Hög Mutter, men de flesta kallar skarvmutter.

Elförzinkad Muttrars nyckelvidd enligt DIN

Elförzinkad Mutters Nyckelvidd M6=10mm, M8=13mm, M10=17mm, M12=19mm, M16=24mm, M20=30mm, M24=36mm

Elförzinkad Låsmutter M6LM

Vår elförzinkad låsmutter följer standarden för låsmuttrar, M6LM som betyder metrisk sexkantslåsmutter.

Elförzinkad Mutter M6M DIN 934-8

Standardmutter i elförzinkat utförande som följer DIN 934-8. M6M står för Metrisk sexkantsmutter

Elförzinkad Skarvmutter M6HM

Vi lagerhåller denna i ett antal längder eller höjder.

Vad innebär det att muttern är elförzinkad

Elförzinkade muttrar har ett tunnare lager med zink, detta är ett fullgott skydd för inomhusmiljöer, förutsatt att det inte är fuktigt. Men förövrigt är detta en ganska dålig rostskyddsbehandling.

När skall jag använda elförzinkade muttrar

Elförzinkade muttrar skall enbart användas i bultförband som är elförzinkade. Det är viktigt för bultförbandets funktion att samtliga delar av förbandet har samma material och ytbeläggning. Vi rekommenderar elförzinkade bultförband i flertalet situationer. När den färdiga produkten skall målas eller pulverlackas eller enbart användas i torra inomhusmiljöer. Om produkten målas, kommer elförzinkningen enbart att bidra till en bra slutyta och samtidigt något förstärka rostskyddet.

Saknar någon mutter eller har du frågor kring om produkterna?

Tveka inte att kontakta kundtjänst. Du når oss enkelt antingen via formulär , mail eller telefon 031-352 68 00.