Elförzinkade Brickor

Brickor i elförzinkat utförande lagerhålles som rundbricka och båtbricka

Vad innebär det att brickan är elförzinkad

Elförzinkning är en tunnare och billigare förm av förzinkning som tyvärr inte ger ett alltför bra skydd. Det är fortfarande ett bra skydd i inomhusmiljöer, så länge dessa inte är fuktiga.

När skall jag använda elförzinkade brickor

Elförzinkade brickor skall enbart användas i bultförband som är elförzinkat. Det är viktigt för bultförbandets funktion att samtliga delar av förbandet har samma material och ytbeläggning. Vi rekomenderar elförzinkade bultförband, när den färdiga produkten skall målas eller lackas. De elförzinkade godset levererar ett optimalt ytskickt samt bidrar i kombination med efterbehndlingen till rostskyddet.

Saknar någon bricka eller har du frågor kring om produkterna?

Tveka inte att kontakta kundtjänst. Du når oss enkelt antingen via formulär , mail eller telefon 031-352 68 00.

Produkter
12 36 72