Elförzinkade Brickor

Elförzinkade Brickor

Brickor i elförzinkat utförande lagerhålles i det flesta dimentionerna och i flertalet varianter.

Elförzinkade Båtbrickor

En Elförzinkad Båtbricka har en större ytterdiameter än den vanliga brickan. Detta gör att båtbrickan kan användas för att skappa en större tryckföredelning och samtidigt skapa en större friktionsyta mot det underliggande materialet.

Elförzinkad Bricka

Elförzinkad Bricka i HV200 DIN 125, den vanligaste bricktypen som används i förband. Denna i Elförzinkat utförande och rekommenderas enbart för inomhusbruk.

Väggbricka 16

Som finns i elförzinkat och obehandlat utförande. Används primärt som bricka till ledstänger, men kommer väl tillhands när man skall täcka ett större hål. Väggbrickan är tunn, 2mm och finns endast i Ø50mm med ett Ø10,5mm hål.

Vad innebär det att brickan är Elförzinkad

Elförzinkning är en tunnare och billigare förm av förzinkning som tyvärr inte ger ett alltför bra skydd. Det är fortfarande ett bra skydd i inomhusmiljöer, så länge dessa inte är fuktiga.

När skall jag använda Elförzinkad bricka

Elförzinkade brickor skall enbart användas i bultförband som är elförzinkat. Det är viktigt för bultförbandets funktion att samtliga delar av förbandet har samma material och ytbeläggning. Vi rekomenderar elförzinkade bultförband, när den färdiga produkten skall målas eller lackas. De elförzinkade godset levererar ett optimalt ytskickt samt bidrar i kombination med efterbehndlingen till rostskyddet.

Saknar någon bricka eller har du frågor kring om produkterna?

Tveka inte att kontakta kundtjänst. Du når oss enkelt antingen via formulär , mail eller telefon 031-352 68 00.