Sexkantsbult

Sexkantsbult (sexkantsskruv) är en utvändigt gängad cylindrisk eller konisk kropp, avsedd för fastsättning, hopfogning, kraftöverföring eller överföring av rörelse i sin längdriktning. Sexkantsbult finns som hel- och delgängad med olika typer av gängor och skallar. Den vanligaste gängtypen på bult är metrisk, medan skruvskallarna varierar, så som behoven.

Produkter
12 36 72