Hem » Smidesprodukter » Rör och stång

Rör och stång

Bland rör och stång hittar du ett antal produkter som kompletterar och passar med varandra för att bygga en enhet som slutligen blir till ett trappräcke, en överliggare eller ledstång.

Delar som rör och stång utgör även stommen till staket och räcken. Dessa behöver då kompletteras med stavar och eventuellt dekorer. Du behöver också bestämma vad du skall ha för stolpar som bär upp konstruktionen.

Bygga ledstång: Hur man väljer bland rör och stång,

1. Utgå från mönstret på stång och rör.
2. Välj till ett eller flera avslut på din handledare, så kallade handledaravslut.
3. Välj ut eventuell ledstångsböj om din trappa eller räcke skall svänga.
4. Bestäm vad som skall hålla uppe rören - skall ledstången ha infästning emot vägg eller vara del av räcke.
Infästning emot vägg hittar du här

Bygga staket eller räcke: Vad behövs?

1. Utgå från ledstången, om du skall ha en. Principen är den samma om skall vara överliggare på staket, du kan titta på våra inspirerande bilder och bestämma hur du skall kröna staketet. Skall du ha spetsar eller kanske ett Motiv?
2. Välj ut stolparna som skall hålla upp konstruktionen, det kan vara kraftigare rör eller stång. Men du kan också välja bland våra smidestavar, där hittar du kraftigare varjanter som kan bära upp en mindre konstruktion.
3. Välj ut hur underliggaren skall se ut, skall du ha en mellanliggare med dekor, ringar eller något motiv emellan?
4. När du valt stolpar, överliggare och underliggare, så har du ramen till det som skall utgöra ditt staket eller räcke. - nu skall du fylla det!
Utfyllnad till ditt staket eller räcke hittar du i kategorierna smidesstavar samt Utsmyckning.
Lycka till och maila oss gärna bilder på din slutprodukt, vi delar gärna med oss av dina bilder här, eller på inspirationssidan.

Om du har frågor om smidesrör och stång

Tveka inte att kontakta kundtjänst. Du når oss enkelt antingen via formulär , mail eller telefon frågor om rör och stång, ring montano 031-352 68 00.