2017-02-22

Sedan vi började saluföra ankarmassa ResiFix från tyska ApoloMEA har vi fått flera förfrågningar om hur man får produkten att fungera på bästa sätt. Vi vill därför belysa denna enkla installationsfilm från ApoloMEA som även finns ute på Youtube!

ResiFix är en 2-komponents kemankare för smidig förankring i till exempel betong och hålsten. 100% fri från styren och ftalater. ResFIX Ankarmassa är en kostnadseffektiv kemankare som täcker upp i de flesta situationer. Fult möjlig att förvara i längre perioder och tack vare dubbla blandarmunstycken, även att återuppta arbete efter avbrott. Förvaring i fordon är fulit möjlig även vintertid då den fungerar ända ner till -10°C. Läs mer om ankarmassa här.