2014-01-16
Kundtjänst

Från och med 1 juli 2014 ska verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till byggarbetsplatser vara certifierade enligt SS-EN 1090-1. Montano är sedan årsskiftet 2013/2014 certifierade enligt den nya standarden.

SS-EN 1090-1 och CE-märkning berör på olika sätt alla stålaktörer i byggindustrin. Allt ifrån produktion av bärverksdelar till tillverkning av bärande komponenter och byggsatser som levereras till en byggarbetsplats och monteras in i ett byggnadsverk.

Certifikatet gäller i hela EES-området, det vill säga EU-länderna samt Norge, Lichtenstein och Island. Certifikatet ska utfärdas av ett anmält organ (Notified Body), Montanos certifikat har utfärdats av A3 Certfication AB efter granskning av  SWEDAC.

Ladda ner vårt intyg här

A3 Cert EN 1090