2016-05-20

Bakgrunden till prisändringarna är stigande priser på malm, tillsatsämnen och skrot. Våra leverantörer har indikerat att orderingången just nu är stor och där med längre ledtider än tidigare. För mer information vänligen kontakta kundtjänst.

Prisändringar 2016-05-20

Varmvalsad plåt +8%
Kallvalsad plåt +8%
Varmförzinkad plåt +11%
Stålrör +7%
Hålprofiler +7%
Armeringsstål + 16%
Varmvalsad stång +9%
Stålbalk +11%
Automatstål +4%
Kalldragen stång +4%