2020-03-10

-->

På grund av världsomfattande coronaviruset har vi just nu leveransproblem med flera olika varor som kommer ifrån Italien och Asien. De inleveranser som vart beräknade att inkomma i mars och april är kraftigt försenade och beräknas komma in i slutet av maj till början av juni.

De produktgrupper som drabbas mest av coronaviruset är:

  • Smidesprodukter
  • Svetsgångjärn
  • Rostfria fästelement
  • Rostfria rör och profiler
  • Rostfria beslag
  • Glasfästen
  • Rostfria ledstångskrokar
  • Ledstångsfästen

Vi jobbar på att få fram alternativa produkter och ersättande varor.