Snabbchuck B16 B18

Snabbchuck med B16 alternativt B18 fattning. Avsedda för pelarborrmaskin.

Snabbchuck med B16 eller B18 fattning, använd en MK-B16 eller en MK-B18 adapter för att använda denna borrchuck i din pelarborrmaskin, magnetborrmaskin eller annan maskin som har morsekona. Passar till cylinderformade borr från 1mm upp till 13 alternativt 16mm beroende på val av chuck. Snabba och enkla byten av borr utan att behöva använda extra verktyg. Snabb och enkel åtspänning med handkraft.