Hem » Arbetsplats Utrustning » Snabblack & Färg » Zink Kallgalv SprayMaster

Zink Kallgalv SprayMaster

Master Rust Protection Zinc (kallgalv) används för att skydda järn och stålytor, svetsfogar med mera från korrosion. Levereras i burk som penselfärg.
Produktbeskrivning

Master Rust Protection Zinc (kallgalv) används för att skydda järn och stålytor, svetsfogar med mera från korrosion. Färdig färgfilm innehåller minst 90 % zink, som elektrokemiskt binds vid järneller stålytor med hjälp av luftens fuktighet. Produkten är självläkande vid mekaniskt uppstådda skador genom zinkens förmåga att krypa över den blottade ytan.

Rust Protection Zinc ger ett rostskydd som kan jämföras med varmgalvanisering men som kan utföras direkt på plats. Rust Protection Zinc finns både som aerosol och som penselfärg.