Smidesgrind dubbelgrind

smidesgrind

 

Smidesgrind

Om du någonsin tänkt att besöka fästningsholmen i Kungälv, hittar du relativt snabbt denna smidesgrind. En på håll diskret, men i sitt utförande, ornamentaliskt överlägsen smidesgrind. Den har prytt infarten till detta hem i många år och trotts att den är väderbiten, är den opåverkad av rost och inte bara fyller sitt syfte, utan smälter in i omgivningen och pryder gatan.

Smidesgrinden är en infartsgrind in till en trädgårdstomt, den är förseed med motordrift som möjliggör öppning av grinden från bilen. På stenpelarna är sensorer odiskret monterade, men omöjliggör stängning av grinden medan fordonet paserar, vilket är rätt praktiskt. Smidesgrinden är producerad i två delar, delarna utgörs av ett ramverkt som är byggt av präglat rör. Dessa präglade rör säljs i raka längder om 3 meter, i detta utförande har rören omsorgsfullt valsats till sin slutliga form av överliggare. Helheten är ihopsvetsad och försedd med kraftiga spetar på hörnstolparna. Även mellanliggarna, övre som är valsad och den raka neder på smidesgrinden, är gjorda av präglade rör, Rektangulärt Präglat Fyrkantsrör.

Smidesgrind - Rostskydd

På den detaljerade bilden syns tydligt att smidesgrinden har några år. Den är dock helt fri från rost eftersom ägaren valt att beställa den varmförzinkad. Den slutliga svarta ytan gör att man inte kan urskilja att denna smidesgrind har ett rostskydd som kommer bevara den för framtida generationer. Endast då små flagor av färg lossnat på vissa detaljer, kan man urskilja den gråmarmorerade ytan som tyder på denna rostskyddsbehandling.

Smidesgrind - Spets

På denna smidesgrind har man valt att använda två olika spetsar, Spets pilen på stolparna och en annan spets, Spets Orient, i övriga delar av konstruktionen. Spets Orient är på denna smidesgrind på ovanligt men snyggt sätt, infällt under överliggaren. Båda dessa spetsar är anpassade för svetsning och fungerar bra att varmförzinka.

smidesgrind detaljer

smidesmotiv i grind

Smidesgrind - Motiv Orient

Infällt mellan de hamrade stavarna ser vi ett slingrigt motiv ur Serien Orient. Motiv Orient är prefabricerat och finns färdigt för leverans. Det är inget som någon smed omsorgsfullt behövt producera i två exemplar. Motivet är unikt, men ändå realtivt vanligt förekommande i smideskonstruktioner.

Smidesgrind - Hamrad Stav

Staven som utgör merparen av smidesgrindens kropp är en hamrad stav. Dessa finns normalt sätt i två utförande, stav och ändstav. Ändstaven brukar vara grövre och används då för att stadga upp konstrutionen. I detta utförande styvar stavarna upp konstruktionen men är på inget sätt vitalt bärande. Den specifika staven som använts i denna smidesgrind finns inte längre i vårt ordinarie sortiment med hamrade stavar. Det finns liknande i beställningssortimentet, hör av dig till kundtjänst för mer info.

Smidesgrind - Omslag

I bilden ovan ser vi infästningspunkterna mellan Motiv Orient och de så kallade smidesavsluten. Dessa punkter är självfallet svetsade, men för att minimera synliga svetsfogar och dölja eventuella fula svetsar, använder smeden sig av Omslag. Dessa omslag finns i otaliga bredder, tjocklekar och mönster. De tillverkades historiskt från längder av stång som valsats med utvalt mönster. Numera finns dessa behändigt färdiga och säljs styckvis. Omslagen varierar med insides mått, så att de passar de vanligaste kombinationerna av smidesdelar. Hos oss hittar du omslagen i katergorin utsmyckning under smidesprodukter.

Smidesgrind - Smidesavslut

På denna smidesgrind ser vi att smeden valt två olika typer av smidesavslut. Ett ändavslut i form av fyrkantsstång präglad med slutet böjt samt präglat i änden. Denna är sedan i hopsvetsad med Motiv orient och håller det på plats. Vi har i vårt sortiment ett begränsat antal modeller av dessa avslut. I den nedre änden av grinden har smeden valt att avsluta de hamrade stavarn med en dubbel knorr, där varje stav omsorgsfullt satt i hop med dessa för att bilda ett homogent utseende. Det är inte en smidesdetalj jag sett som prefabricerad, utan min gissning är att smeden omsorgsfullt anpassat två delar av ett motiv till varje Hamrad stav. Lämpliga kandidater till detta är Dekoren ur Serie Orient, mest troligt Dekor Orient Knorr. Detta pga av att den hamrade staven är producerad i fyrkant 12 och Dekor Orient Knorr är 12x6mm. Två av dessa kan enkelt bilda en homogen övergång från en hamrad stav.

Smidesgrind - Ringar

Längst ner på grinden, mellan det det nedre kvadratiskt prägalade fyrkantsröret och det rektangulärt präglade fyrkantsröret, hittar vi en lång rad med ringar. Varje grindsektion har utrustats med 13 stycken runda ringar av platsstål. Ringarna är valsada under enormt tryck för att få till en så snäv radie. Under valsningen får ringarna en superglättad yta, inte likt någon annan jag skådat på vanligt stål. Varje ring har en skarv och jag rekommenderar att sätta denna just där man svetsar, för att inte få ett avbrott i denna annars ypperligt släta yta. Ringarna är ett återkommande utsmyckningsinslag i många staket och grindar. De finns i en rad olika utförande, i plattstål som här, men också tillverkade i rundstång.

detaljer på smidesgrind

Vill du dela med dig av din smidesgrind.

Kontakta vår kundtjänst eller maila till Webb