Hem » Maskiner och Verktyg » Borr » Gängverktyg

Gängverktyg

Gängtapp är ett skärande verktyg som används för att göra invändiga gängor i vanligtvis borrade hål. Med hjälp av en gängtapp skapas invändiga gängor för att sedan kunna skruva in en skruv i det gängade materialet. Montano saluför vanligtvis gängtappar med meteriska gängor (M).

Det finns olika typer och utföranden av gängtappar. Vilken variant av tapp som ska användas beror på vad det är för material samt om det är ett genomgående eller ett bottenhål. För utvändiga gängor använder man sig av gängsnitt.

Det är viktigt att hålet som ska gängas har rätt dimension för att få rätt gänga.