Kofot

Kofot, köper du billigt online hos oss. Vi har flera olika typer av bräckjärn för olika typer av användningsområden. Vi har bräckjärn för försiktig demontering, specielt utformade för att lämna minsta möjliga åverkan på underlaget. Denna specialkofot är vanlig vid renoveringar av träkonstruktioner. Samtidigt har vi kofot som enbart använder hävstångsprpincipen för att snabbast möjligt demolering.