Smidesstång

Smidesjärn.

Smidesjärn, är grundmaterialet i smidesproduktion, används i byggnation av stommar för ditt smidesprojekt. Använd för att bygga ramverket till staket och gindar och utgör oftast grundamterialet även till handledare och ledstänger.

Oval stång och halvrund stång.

Dekorativt till ledstång eller som mellanliggare på ditt räcke. Detta är grundmaterialet till flertalet av våra serier med ledstänger.

Smidesstång, präglad fyrkant, hamrad fyrkant och rundstång.

Smidesstång i hamrat och prägalat utförande, med gediget utseende. Massivt stål, som går mycket bra att svetsa i. Fungerar bra att lacka eller varmförzinka. Kraftig nog att användas till att bära upp smideskonstruktioner.

Smidesstång, plattstång präglat på staket

Om du har frågor om våra smidesstång?

Tveka inte att kontakta kundtjänst. Du når oss enkelt antingen via formulär , mail eller telefon frågor, ring montano 031-352 68 00.