Stjärnbits

Stjärnbits

En av de vanligaste spåren på skruvskallarna under väldigt många år, även om skallen är sakteligen ersatt av modernare mejselspår, så klarar man sig troligen inte utan dessa modeler under många år framöver. Fortfarande sker en hel del instalationer med stjärnspårskruv som kräver stjärnbits eller stjärnmejslar. Tro det eller ej, men stjärnbitsen / stjärnspåren finns i två utförande, den mer kända är Phillips som förkortas PH och den mindre kända efterföljande uppgraderingen Pozidrive som förkortas PZ.

StjärnBits PH

StjärnBits PH - Philips

Phillipsskruvspår, detta var länge en av våra vanligaste spår på skruv och mejsel.

Långa StjärnBits

Ibland underlättas arbetet av att inte ha en bittshållare alldeles inpå infästningen. Specielt i situationer där det är trångt vid skruven eller om skruven är försänkt långt in så ger långa bits en fördel.

StjärnBits PZ

StjärnBits PZ - Pozidriv extra långa stjärnbits Pozidrive med bitsförlängare

Pozidrivmejsel, denna skruvmejsel liknar Phillips. Det är en vidare utveckling av StjärnBits PH men är ännu mer självcentrerande och nyttjar större anslag.

Extra Långa StjärnBits

Det finns även extra Långa bits, dessa är framförallt användbara till bitshållare med kort skaft, då dessa fungerar som en vanlig mejsel. Men går självfallet att använda med maskin, för svåråtkomliga åtdragningar.