Fönstergaller i smide med bukstavar

Detta tillsynnes avancerade fönstergaller i tradionellt konstsmide, är så genialiskt konstruerat att det är tämligen okomplicerat.

Smidesgaller med präglade bukstavar

Gallret består av 7 typer av detaljer, som på ett kreativt sätt kombinerats för att utgöra en helhet.
Konstruktionen är repetativ, dvs tämligen enkel att bygga för den som har en vinkelslip och en svets. Mot slutet kommer vi presentera en komplett förteckning av nödvändiga delar, men vi börjar med hur gallret är uppbyggt.

Konstruktionen utgörs av 4 stycken i grunden identiska horizontellt parallella ramar producerade av präglat fyrkantsrör. Dessa rör är girade och ihopsvetsade för att utgöra den från väggen utstickande stomme, som håller uppe hela konstruktionen. Ramarna är försedda med ett avslut som utgör infästningspunkten för gallret. Smeden har i detta fallet valt att kapa ner ett större väggfäste, bara för att komma åt utsmyckningen vid hålbilden.

Skiss ramen till galler med bukstavar

I konstruktionens nedersta del av ramverket har smeden omsorgsfullt varvat C dekor Orien med präglad bukstav. C dekoren som i detta fall har en liggande bredd på 100 mm har skapat ett perfekt avstånd mellan bukstavarna som förbinder de undre delen med det parrallelt ovanför liggande ramverket. Bukstaven har placerats mellan C-dekoren och ett omslag använts för rama in det hela.

Skiss ramen till galler med bukstavar

De två mellersta ramverken förbinds växelvis med en präglad stav, av samma grundmaterial som bukstaven och en litet diskret motiv. Den präglade staven ligger vertikalt i linje med bukstavarna och utgör visuellt som en förlängning av dessa. Motivet och staven sitter ihop och även här har ett omslag används för att förtydliga sammanbindningen.

Skiss ramen till galler med bukstavar

Från den övre av de två mellersta ramverken går det präglade stavar upp till den översata ramen. Stavarna går med samma täthet som bukstavaran och det ser nästan ut som om de aldrig upphört, utan fortsätter från botten och hela vägen upp som en enhet. På de översta ramverket fortsätter denna illusion genom att spetar pryder förlängningen som avslut. Spetsarna varvas med en förlägning av präglad fyrkantsstång som även den toppas med samma spets.


Skiss ramen till galler med bukstavar

Just den spetsen har utgått från vårt sortiment, men urvalet är ändå ganska omfattande. Vi hoppas att våra enkla skisser kan underätta ert planeringsarbete så att ni kan skapa konstruktioner som kommer att avnjutas i många år framöver. Behöver du hjälp med ditt smidesprojekt är du välkommen att höra av dig till oss.

När du sedan är klar och kan tänka dig att dela med dig av dina bilder till andra, så är du välkommen att kontakta oss.