Hem » Stål och Metaller » Stångstål » Plattstång » Aluminium Plattstång

Aluminium Plattstång

I legeringen AW 6060 och AW 6082 med god svetsbarhet och korrisionsbestämdighet. Aluminium legeringarna lämpar sig bra för bland annat anodisering. Levereras normalt i längder om 6 meter, pris anges per längd.

Legering AW6060
Är en vanlig legering i stång och profiler. De värmebehandlade profilerna har mediokra mekaniska egenskaper, men lämpar sig med sin korrosion motståndskraft, mycket bra inom bil och tågindustrin. Detta innebär produceras därmed i att legeringen produceras i mycket höga kvantiteter till en lågt pris. Aluminiumlegeringen lämpar sig mycket väl till anodisering, en form av ytbehandling genom elektrolytisk oxidationsprocess. Detta ger möjligheten att ytbehandla materialet i ett brett spektrum av färger.

Legering AW 6082
AW6082 är ytterligare en legering som gör avkall på styrkan till förmån för motståndskraften för korrosion. Det är dock den starkaste legeringen i 6000 serien. Det som också skiljer den åt är dess goda egenskaper vid maskinbearbetning. Dess inre struktur gör den svår att producera tunnväggig i stora kvantiteter, men produceras kostnadseffektivt för bearbetningsindustrin. Ytskiktet är svårt att få till lika fint som med andra legeringar.

Mer info