Hammare Slägga

Smidda 100g -1000g verkstadshammare med träskaft av hickory.

Hammare Slägga 

Verkstads hammare slägga med smidd, fyrkantigt och planslipat slag. Tvärställd härdad pen. Skaft av hickory, skaftskydd av gummi. Hål för verktygssäkring. Finns i flertalet olika viktklasser.