Handelsrör 1m

Svetsade rör, med inre sömn, obehandlad, kapas 1-3 dagar, skickas som paket. Avsedda för mediatransport under ringa tryck och temperatur, finns med och utan gängade ändar. Vi lagerhller enbart ogängade rör. De vanligaste användningsområden är i räcken, mindre stålkonstruktioner och tryckluftsdistribution. Lämpliga för bockning och varmförzinkning.
Angivna mått gäller ytterdiameter x godstjocklek
Mer info

Handelsrör 1 meter

Svetsade stålrör avsedda för mediatransport under ringa tryck och temperatur, finns med och utan gängade ändar. Vi lagerhller enbart ogängade rör. De vanligaste användningsområden är i räcken, mindre stålkonstruktioner och tryckluftsdistribution. Lämpliga för bockning och varmförzinkning.

Handelsrör SS-EN 10255 DIN 2440/2441

Handelsrör 1m är svetsade rör avsedda för mediatransport under ringa tryck och temperatur. Handelsrör lagerhålls i längder om 6 meter.

Handelsnamn: Handelsrör
Benämning: Rundt stålrör ogängad
Teknisk förkortning: SMS rör
Material: S195T
Norm: EN 10255 DIN 2440/2441 SMS 326
Tolerans
Längd:1 meter -10/+10mm
Utförande: Svetsade, ogängade rör, med inre svetssömn.

Användningsområde: rör för medietransport under ringa tryck och temperatur samt ickebärande konstruktioner så som räcken, stolpar och andra lätt belastade konstruktioner.
Svetsning: Mycket lämpliga
Bockning: Handelsrören är lämpliga för bockning.
Varmförzinkning: Handelsrören är mycket lämpliga för varmförzinkning.

Handelstub SS-EN 10217-1 SMS 1886

Handelstuber är en kraftigare form av Handelsrör 1m och är svetsade rör avsedda för mediatransport. Handelstub lagerhålls i längder om 6 meter.

Handelsnamn: Handelstub
Benämning: Rundt ståltub ogängad
Teknisk förkortning: SMS tub
Material: P235TR1
Norm: EN 10217 SMS 326 DIN 1626
Tolerans EN 10220, SMS 1886, DIN 2458
Längd:1 meter -10/+10mm
Diameter: T ⋜ 5mm, största värdet av +/-10% eller +/-0,3mm, 5mm < T minsta värdet av +/-8% eller +/-2mm
Rakthet: Pilhöjd 0,0015 x L
Utförande: Svetsade, ogängade rör, med inre svetssömn. Varmformade och kallbearbetade, normaliserade.

Användningsområde: Rör för medietransport under ringa tryck och temperatur samt ickebärande konstruktioner så som räcken, stolpar och andra lätt belastade konstruktioner.
Svetsning: Mycket lämpliga
Bockning: Handelstuberna är lämpliga för bockning.
Varmförzinkning: Handelstuberna är mycket lämpliga för varmförzinkning.

  Mekaniska egenskaper Handelstub P235TR1        
 Stålsort  P235TR1
 Sträckgräns ReH min.  235 N/mm2
 Brottgräns Rm min.  360-500 N/mm2
 Förlängning  Längs 25% Tvärs 23%
 Hårdhet HB  -
 Slagseghet  TR1 ej testad
   

Bearbetning av handelsrör

Kapa rören
Det två rörvarjanterna är producerade av 2 snarlika stållsorter, de skillnader som är mellan dem märks troligen inte av när man kapar i dem. Du kapar rören med samma metoder som alla stålsorter. Automatkap med kylning är den smidigaste metoden om du har tillgång till det, den minst smidiga är bågfil, något vi starkt avråder ifrån då rören har ett par mmm godstjocklek.

Borra i handelsrör
De runda rören är producerade i ett stål där du bör använda ett borr med 118° vinkel, vi rekommenderar ett HSS Metallborr och skärvätska eller skärpasta. Skall du borra ett större hål, är det mest lämpligt att dela upp det och borra med ett mindre borr först. Tänk på att hål i röret påverkar rörets bärighet, större hål, större påverkan..

Skruva i handelsrör
Handelsrören och ännu mer så handelstuben har ganska mycket gods i väggarna, mindre dimensioner skruv kan sättas direkt i rören antingen genom att använda gängpressande skruv eller genom gänga ett förborrat hål. Krävs skruven på större belastningar kan det vara klokt att förstärka med mer material eller svetsmutter.

Kallforma rören
Dessa rör är mycket lämpliga att kallförma och goda resultat kan uppnås specielt om man använder rätt redskap.

Svetsa i handelsrör
Dessa rör är relativt lättsvetsade och lämpade för både pinne och tråd, risken för igenombränning är liten specielt om man anpassar tråd- eller pinntjockleken efter godset.