Kemisk Metall

Tvåkomponentsspackel som fyller, limmar och tätar stål, metall, trä och mycket mer.

Kemisk metall är ett tvåkomponentsspackel med polyesterbas. Metallspackel som fyller, limmar, tätat och förenar stål, metall, trä sten med mera i nästan alla typer av kombinationer. Kemisk metall kan även borras och gängas. Kan till och med användas för gjutning. Ger en tät och hård yta som kan övermålas. Kemisk Metall från Plastic Padding är vatten- och kemikalieresistent. Hård som betong på bara tio minuter och slipbart efter ytterligare 10 min.

Finns i två olika förpackningsstorlekar; 180ml samt 460ml.

Härdningstid: Ca 6 minuter
Draghållfasthet: 150?200 kg/cm².
Kemikaliebeständighet: Resistent mot vatten, saltlösningar, organiska lösningsmedel, utspädda syror, alkalier.