Hem » Maskiner och Verktyg » Svets och Gas » Svetskabel och Slangpaket » Luftbågsmejsling kolbågselektroder

Luftbågsmejsling kolbågselektroder

används med kolbågselektroder och tryckluft

Semesterstängt 12 juli - 2 augusti, order inkommande under perioden levereras ut i turordning i augusti.

Luftbågsmejsling kolbågselektroder

Luftdriven mejsling med hjälp av kolelektroder. Används med befintlig utrustning anpassad för styrkan och komprimerad luft.