Smörjfett

 

Produktbeskrivning

Master WRCG 120 / Calcium Grease är vattenfritt kalciumförtvålat mineraloljebaserat smörjfett innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser speciellt anpassat för tungt belastade glid- och rullningslager vid måttliga varvtal, samt för smörjning av, jordbruks-, skogs och entreprenadmaskiner, vattenpumpar, propellerhylsor och liknande marina applikationer. Det är speciellt lämpligt vid långa smörjintervall vid högt belastade eller stötbelastade fettsmorda appliceringar och där mycket god vidhäftning och rostskyddsförmåga önskas. Temperaturintervall –30⁰C - +120⁰C.

Produktomdömen

Dokument & information