SpårBits

Härdade för vanliga spårskruv. Passar bitshållare för standard skruvdragare.

Seghärdade Spårbits för spårskruvar, för användning med 1/4" standard sexkantfäste

  • Seghärdad, 
  • 1/4" vanlig sexkantsfattning 
  • Passar Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
  • Förhindrar förtida skador på verktygsspetsen