Rust Releaser

OBS Denna vara skickas ej, enbart för avhämtning i butik
Produktbeskrivning

Master Penetrant Rust Releaser är en fuktutdrivande produkt, baserad på en tunnflytande högraffinerad mineralolja med tillsats av grafit och Molybdendisulfid för bästa smörjförmåga. Penetrant Rust Releaser tränger in och lossar fastrostade bultar, muttrar, rördelar och liknande. Tillsatserna ökar penetrationsförmågan, påskyndar förloppet och minskar friktionen.

Volym: 400ml