Galvad Plåt

En av de billigaste metoderna för att förlänga livslängden med avseende på korrosion är att metallbelägga. Den vanligaste processen för detta är varmförzinkning.

Vi kan efter förfrågan ombesörja klippning och skärning av dessa produkter. Vänligen kontakta oss för vidare information, priser på materialanpassning lämnas efter erhållen tillverkningsritning.

Produkter
12 36 72