2022-03-09

Den fruktansvärda situationen i Ukraina skapar just nu en osäkerhet på marknaden. Detta påverkar tillgång och priserna på alla stål och metaller. Omvärldens sanktioner och krigets utveckling har en stor påverkan på pris och leveransförmåga. Ukraina står för cirka 10 procent av stål och råvaruproduktionen i Europa och Ryssland för cirka 30 procent.

På grund av det pågående kriget har flödet av råvara strypts. Stigande energi- och drivmedelskostnader har föranlett till att tillverkningen och transporten av stål blivit dyrare i hela Europa. Våra priser och lagersaldon uppdateras löpande.

Vi tänker på alla människor i Ukraina som kämpar för sitt land och sina liv. Vi hoppas att denna hemska situation snart får ett slut