2023-12-08
Roffe


Rostfritt är ett mycket vilseledande samlingsnamn för en massa olika ståltyper. Där alla rostar olika mycket. Vi reder ut sorterna, så du kan handla rätt.

rostigt rostfritt

 

Rostfritt är inte ett material, utan en uppsjö av olika material. Dessa har en mängd olika benämningar som beror på deras sammansättning. Sammansättningen beror på vad du som användare skall göra med det rostfria. Något förenklat grupperas sorterna i två huvudgrupper.

Rostfritt A2 och syrafast A4.

Dessa namn är vanligt förekommande på färdiga produkter, så som grillgaller, skruv eller verktyg. Benämningen A2 är vanlig på produkter för inomhusmiljöer, din diskbänk är troligen A2. Däremot är prylarna du vanligen använder på båten eller generellt utomhus, brukar vara A4 och kallas ibland för syrafasta. Dessa skiljer sig från vanligt rostfritt, genom att man blandat i någon metall som försvårar rostangreppet ytterligare.

Vilket skall du använda?

Det Beror helt på var du använder det. I en torr ren inomhusmiljö, som ett kök, då räcker troligen A2. Utomhus i vårt klimat är A4 rekommenderat. Men frågan är om det räcker. I norra svergie är det torrt där gär det bra. Resterande landet, i städer eller nära smutsiga industrier, kan även A4 utsättas för rostangrepp. Partiklarna fastnar i alla små repor och skapar en oestetiskt ytliga rostangrepp. I dessa miljöer måste ytan blankpoleras, så smuts får svårare att fastna, Men ibland räcker inte ens det, utan kräver regelbunden rengöring, avfettning och torkning.

När det bara står att det är rostfritt

Tyvärr så är det vanligt att kvalitén på det rostfria materialet inte skrivs ut, detta görs som oftast av olika skäl. Produkten du köper är av sämsta rostfria kvalité, något man troligtvis inte vill skylta med. Producenten använder det material som går att få tag på och då kan kvalitén mellan batcher, eller tom inom variera. Men det troligen vanligaste är att produkten antas användas i en normal torr inomhusmiljö. Bestick är ett bra exempel, troligen sämsta tänkbara rostfria och håller ändå en evighet vid normal användning.

Den rostfria grillen, är den för utomhusbruk?

Grillen, en produkt som de flesta avser använda utomhus, har trotts de, oftast inte kvalitén på det rostfria stålet utskriven. Friskrivningen i manualer är ganska omfattande och kan täcka ytrost pga. höga halter av salt och ironiskt nog höga temperaturer. Kontrollera därför noggrant vad du köper.

Rostfri grill
Det kommer dröja långt tid innan en rostfri grill rostar igenom, men ytlig rost kan komma hastigare än vad du tror. En rostfri grill är långt ifrån underhållsfri.

 

Andra benämningar, ASIS 316

Benämningen 316 är synonym med A4. Motsvarigheten till A2 är ASIS 304. Ibland kan det även finnas en bokstav bakom benämningen, vilket anger legeringen. Dessa benämningar är mindre vanlig, men förekommer på halvfabrikat, alltså rostfria detaljer som är bearbetade och skall monteras. Exempelvis en räckesdetalj eller båtbeslag.

Färgen kan avslöja kvalitén

När du köper helgängad stång, eller rundstål, så kan ändarna vara målade. Detta är ett sätt att särskilja A4 från A2. Rostfritt A4 målas röd medan rostfri A2 målas blå. Användningen av färg är även vanligt förekommande vid användningen av ASIS benämningar. Men lite inte blint på färgen, kontrollera även dokumentationen.

rostfri gångstång rödmarkerad
Rostfritt A4 målas röd medan rostfri A2 målas blå.

 

Namn med långa sifferkombinationer 1.4404

När du stöter på rostfritt med en sifferkombination som börjar på 1.4xxx så vet du att det är ett stål legerat på ett specifikt sätt för att ge vissa egenskaper. Egenskaper som du kanske inte är intresserad av, men som är viktiga för den som bearbetar stålet. Det finns syrafasta sorter som går att svetsa men som tappar rostmotstånd vid för höga temperaturer, andra som inte är lämpade att svetsas, men håller sitt rostmotstånd bättre. Huvudregeln är att 1.44xx är syrafast A4 och 1.43xx är vanligt rostfritt A2.

De olika rostfria materialen grupperade efter tillhörighet och färgkod.

Rostfritt
RostfrittSyrafast
A2 A4
ASIS 304 ASIS 316
1.4301 1.4401
1.4302 1.4402
1.4303 1.4403
mfl. mfl.