Hem » Stål och Metaller » Aluminium » Aluminiumplåt » Aluminium Plåt 1050

Aluminium Plåt 1050

Hög reflektionsförmåga och formbar i kallt tillstånd, god korrosionshärdighet och svetsbarhet. Lgeringen 1050A har ett mycket brett användningsområde inom industrin. Egenskaperna är en avvägning mellan styrka och korrosionbeständighet, i denna legering gör man avkall på styrka till förmån för motståndskraften mot korrosion. Legeringen är mycket vanlig och plåten produceras i stora kvantiteter, vilket ger bra priser för användare. Den efterfrågas ofta när ytskiktets varaktighet är viktigt, ytan har hög reflektionsförmåga. Mer info

Snabbfakta AW 1050

Lödbarhet - mycket god
Svetsbarhet, Båg - mycket god
Motståndssvetsning - mycket god
Kallformningsförmågan - mycket god
Mekanisk bearbetning - ej lämplig

Semesterstängt 12 juli - 2 augusti, order inkommande under perioden levereras ut i turordning i augusti.

skriv ut knapp

Aluminiumplåt

En vanlig slät aluminiumplåt som kan köpas i standardformaten.

Legeringen AW 1050
Är vanlig och går att köpa som plåt samt plastad plåt. Egenskaperna är en avvägning mellan styrka och korrosionbeständighet, i denna legering gör man avkall på styrka till förmån för motståndskraften mot korrosion. Legeringen är mycket vanlig och plåten produceras i stora kvantiteter, vilket ger bra priser för användare. Den efterfrågas ofta när ytskiktets varaktighet är viktigt, ytan har hög reflektionsförmåga.

Teknisk beskrivning

Handelsnamn: Aluminium plåt EN AW 1050
Benämning: Aluminiumplåt
Teknisk fö;rkortning:
Material: EN AW 1050A EN AW Al99,5
Tillstånd: H14/H24
Yta: Hö;g reflektionsfö;rmåga, lämplig fö;r efterbehandling
Norm: EN 573-3:2003
Toleranser: EN 485-4:2008
Tjocklek: se tabell nedan
Svetsning: MIG, TIG och GAS. Med tillsatsmaterial enligt EN ISO 18723

Snabbfakta AW 1050

Lödbarhet - mycket god
Svetsbarhet, Båg - mycket god
Motståndssvetsning - mycket god
Kallformningsförmågan - mycket god
Mekanisk bearbetning - ej lämplig

Mekaniska egenskaper

Plåtes mekaniska egenskaper är viktiga för konstruktioinen och utifrån den kan du bedömma vilken tjocklek som krävs för din konstruktion
  Valsad plåt EN AW 1050A  
 Legering  AW-1050A
 Brottgräns RM Mpa  105-125
 Sträckgräns Rp0,2 MPa  85
 Fö;rlängning A% A50%  2-6
 Hårdhet HB  34
   

Kemisk sammansättning

Plåten består huvudsakligen av aluminium, 99.5%, men restmateria förekommer i slutprodukten, totalt max 0,03%. Restmaterialen listas i procent nedan och påverkar slutprodukten i olika avseenden.
 Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
             
0,25 0,4 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05
 

Tolleranser kallvalsad plåt 1050A

Toleranserna som anges avseer plåtens tjocklek
 
 
Tjocklek2000x10002500x12503000x1500
 1,0 - 1,2 +/-0,04 +/-0,07 +/-0,09
 1,2 - 1,5 +/-0,05 +/-0,09 +/-0,10
 1,5 - 1,8 +/-0,06 +/-0,10 +/-0,11
 1,8 - 2,0 +/-0,06 +/-0,10 +/-0,12
 2,0 - 2,5 +/-0,07 +/-0,12 +/-0,13
 2,5 - 3,0 +/-0,08 +/-0,13 +/-0,15
 3,0 - 3,5 +/-0,10 +/-0,15 +/-0,17
 3,5 - 4,0 +/-0,15 +/-0,20 +/-0,22
 4,0 - 5,0 +/-0,18 +/-0,22 +/-0,24
 5,0 - 6,0 +/-0,20 +/-0,24 +/-0,25
 


Fysikaliska egenskaper

Gäller godstjocklekar 0,5-6mm i tillstångdet H14
 Densitet  Smältintervall  Specifik
 värmekapacitet 
 Värmelednings- 
förmåga
 Längd-
utvidgnings-
koefficient
 Resistivitet Elasticitets-
modul E
 Skjuvmodul
G
               
2,7 645-658 898 229 23,4 29 69 26
g/cm³ °C J/(Kg*°C) W/(m*°C) α per °C x 10-6 Q20 nΩm GPa GPa

Bearbetning av Aluminium

Generellt om bearbetning av aluminium
Viktigt att notera är att aluminiumets mekaniska egenskaper påverkas avsevärt vid upphettning av materialet. Svetsning är den åtgärd som fö;rsvagar materialet mest, i och med det behö;ver man redan under konstruktionsfasen ta värmens effekter i beaktning. En andra sak som vi vill att du tar med innan du bö;rjar jobba med alumininium, är att den inte går att kombinera tillsammans med varmfö;rzinkade detaljer, alltså aluminium får inte rö;ra något galvat.

Kapa eller klippa aluminium
Aluminium kan vara segt att kapa, trotts att det är relativt mjukt. Klippning med gradsax är att rekommendera i den utsträckning det är mö;jligt och tillgång till maskinerna finns. Vi på Montano kan hjälpa till med kapningen och offererar det efter erhållen ritning. Skall aluminiumet kapas med vinkelslip så finns det särskilt anpassade kapskivor fö;r aluminium. Det är viktigt att du använder rätt skiva eftersom fel skiva kan orsaka onö;digt hö;g värmeutveckling. Använder du en begagnad skiva, så då till att den inte använts på något som rostar. Kapskivan kan ö;verfö;ra rostande partiklar och snittytan på din alumininiumplåt kan ganska snabbt få oö;nskade missfärgningar.

Borra i Aluminium
Aluminium är ett speciellt material och borrning kan i princip ske med vilket metallborr som helst. Har du inga metallborr så rekommendera vi att i så fall kö;pa vanliga HSS metallborr med en vinkel på borret på 118°. Den enda anledningen till det, är att dessa är billigast, ett dyrare borr som är legerat med kobolt är enbart skö;rare och ger inga fö;rdelar ö;verhuvudtaget när du borrar i aluminiumet. Det är extra viktigt att har ordentligt med kylning när du borrar i aluminium.

Skruva i plåten
Huvudregeln är att inte använda varmfö;rzinkad / galvad skruv. Vi rekommenderar rostfri skruv A4, detta pga av tillgängligheten, det relativt låga priset och rostmotståndet. Tänk även på att det kan vara svårt att få till tillräckligt med gänga i plåten fö;r att det skall hålla fö;r belastningar.

Kallforma aluminiumplåten
Det går utmärkt att kallforma denna alumininium legering, tänk bara på att val av tjocklek även sätter begränsningar.

Svetsa i aluminiumplåten
Legeringen lämpar sig fö;r svetsning.

Frakt och vikt

Aluminiumplåten säljs i 3 format

Aluminium plåt S 2000x1000 mm Aluminium plåt M 2500x1250 mm Aluminium plåt L 3000x1500 mm

Dessa plåtar läggs på en regelpall som sedan ligger ner under hela transporten. Som oftast kan fraktbolagen inte lasta något annat ovanpå utan att plåten tar skada och fraktpriset beräknas därfö;r på golvytan plåten upptar. Så kallar flakmeterpris. Du ser omgående aktuellt fraktpris fö;r ditt kö;p i kassafunktionen.

Emballage

I fraktpriset ingår en plåtpall och ett täckpapp/plast, plåten bandas fast i detta och är anpassade fö;r hantering med truck.
En enskild plåt kan troligen handlossas med lite hjälp, se dock till att skydda händer från vassa kanter.

Kranbilsleverans inom Gö;teborgsområdet

Fö;r adresser inom Gö;teborgsområdet kö;r vi ut med någon av våra kranbilar. Bilarna är upp till ca 12 meter och det är bra om du kontrollerar att vi kan komma fram ö;verallt och att det inte råder viktbegränsningar fö;r fordon. är du osäker kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Avhämtning av plåt på vårt lager norr om Gö;teborg.

Vi bistår med trucklasstning om du kommer och hämtar hos oss. Surningsredskap anpassade fö;r standardinfästning på lastbilar och flak finns att kö;pa hos.
Att tänka på när du själv transporterar aluminiumplåtar

  • Plåtar kan ha vassa kanter och gö;r lätt revor på bilinredningar och skadar händer
  • Aluminium plåt behö;ver ett bra underlag och surrning under transporten fö;rr att inte fladdra vid minsta gupp
  • Plåten har ett stort vindfång vilket gö;r dem mycket olämplig att sätta på takräcke

Vad väger en aluminium plåt

Dessa tabeller finns hos oss så; att du kan planera en säker transport och eller lossning, innan ditt köp. Tänk på att det kan tillkomma emballage som väger ett par kilo och att emballaget kan vara bredare och längre än godset. Hos oss ingår emballaget i fraktpriset. Vikten på plåten är leverantörens uppgifter.
Aluminium plåt2000x10002500x12503000x1500
1 mm 5,4 kg 8,4 kg 1,2 kg
1,25 mm - 10,6 kg -
1,5 mm 8,1 kg 12,7 kg 18,2 kg
2 mm 10,8 kg 16,9 kg 24,3 kg
2,5 mm 13,5 kg - -
3 mm 16,2 kg 25,4 kg 36,5 kg
4 mm 21,6 kg 33,8 kg -
5 mm 27 kg 42,2 kg 60,8 kg
6 mm 32,4 kg - -
       

 

Har du frågor om aluminium plåt 1050?

Tveka inte att kontakta kundtjänst. Du når oss enkelt antingen via formulär , mail eller telefon ring Montano vid frågor 031-352 68 00.