Ämnesrör

Varmvalsad och kalldragen, 355 fast starkare, sömlöst med god svetsbarhet.
Dimensionerna som anges är Ytterdiameter x Innerdiameter Godstjockleken framgår alltså inte av måtten i benämningen. Den efterföljande sifferbenämningen avser det färdiga måttet på röret.
EX. 3520 = 35x20mm som dimension efter bearbetning.
Mer info

Kontor och lager håller stängt fredag 21 juni (midsommarafton).

Ämnesrör E470

E470 säljs i längder om cirka 2 meter, vissa dimensioner finns även i längder om 1 meter. E470 är ett varmvalsat sömnlöst rör i ett lågkolhaltigt stål som har legerats med vanadin för ökad hållfasthet.

Ämensrör Ovako 280

Ovako rören säljs i ländger om en meter. 280D är ett kallvalsat rör som har en mycket hårt styrd kemisk sammansättning, bland annat legerad med vanadin, i syfte att uppnå en produkt som mycket väl lämpar sig för mekanisk bearbetning och svetbarhet. Svetsegenskaperna är mycket goda med alla metoder och bearbetad produkt går att normalisera för applikationer som kräver högre brottgräns.

Skillnaderna mellan E470 och 280D

För att förklara skillnaderna mellan sorterna måste vi först förstå att E470 har en betydligt högre hållfasthet än vanligt konstruktionsstål i 355. E-et som står framför stålbenämningen betyder att det är ett rör, annars så hade det lika gärna kunnat heta S355 eller S470. Medan Ovako 280D, inte på något sätt anspelar på rörets hållfasthet och D bakom 280 innebära att röret är kalldraget och inte enbart varmvalsat. Styrkan, hållfastheten och hårdheten mellan rören är jämförbar.

Godstjockek  Sträckgräns  Brottgräns  Förlängning  Hårdhet
Ovako 280D ⋜25mm 500 670 17 225
Ovako 280D >25mm 470 640 17 220
⋜E470 470 640 17 220
   ReH Min MPa  Rm min MPa  A5 min %  HB

 

Tolka måtten

Dimentsionerna som anges är Ytterdiameter x Innerdiameter
Godstjockleken framgår alltså inte av måtten i benämningen.
Den efterföljande sifferbenämningen avser det färdiga måttet på röret.
EX. 3520 = 35x20mm som dimension efter bearbetning.

Teknisk Specifikation E470

Handelsnamn: Ämnesrör E470
Benämning:
Teknisk förkortning:
Material: E470
Utförande: Varmvalsade sömnlöst rör
Yta: Ra högst 0,8µm
Norm: EN 10294-1 jämförbar med SS2142, DIN 17MnV6, A519 Grade 1518
Tolerans Längd:
För sågande 1 och 2 meters längder gäller ca meter
Rakhet: EN 10294-1 Pilhöjd 0,001 x längden, lokalt max 3mm/m
Bredd: (Y,D mm) ⋜75 +/-0,5mm, >75-⋜180 +/-0,75mm, >180 +/-1%
Svetsning: God svetsbarhet. MAG-svetsning med CO2 eller 80% Ar/20% CO2 som skyddsgas är att föredra. Lämpliga tillsatsmaterial är Autorod 12.64, Aristorod 12.50 eller motsvarande. Vid MMA-svetsning bör enbart basiska elektroder användas, t ex. OK 48.00, OK 55.00 eller motsvarande
CEV:
Användningsområde: För skärande bearbetning.
Maskinbearbetning: God

Certifikat: Ämnesrör E470 kan beställas med Certifikat, begäran görs i samband med beställning.

Kemisk sammansättning
Produkt  C  Si  Mn  P  S  Cr  V
  % % % % % % %
E470 0,20 0,30 1,50 <0,030 0,030 <0,30 0,12
               
  Mekaniska egenskaper för E470  
 Stålsort  E470
 Sträckgräns ReH min.  T ⋜16mm 470 N/mm2,
 17-25mm 460 N/mm2,
 26-40mm 430 N/mm2,
 41-50mm 430 N/mm2
 Brottgräns Rmmin.  T ⋜16mm 650 N/mm2,
 17-25mm 620 N/mm2,
 26-40mm 600 N/mm2,
 41-50mm 550 N/mm2
 Förlängning  17%
 Hårdhet HB  T ⋜16mm 225 HB,
 17-25mm 220 HB,
 26-40mm 190 HB,
 41-50mm 180 HB
   

Ämnesrör Dimensioner som lagerhålls
Vara Dimension     Färdigmått Längd Vikt /st
 Ämensrör 36,5x17,1mm 35x20mm 1m 6,4 kg
 Ämensrör 36,5x17,1mm 35x20mm 2m 12,8 kg
 Ämensrör 36,5x22,5mm 35x25mm 1m 5,1 kg
 Ämensrör 36,5x22,5mm 35x25mm 2m 10,2 kg
 Ämensrör 41,3x22,1mm 40x25mm 1m 7,5 kg
 Ämensrör 41,3x22,1mm 40x25mm 2m 15 kg
 Ämensrör 41,3x27,5mm 40x30mm 1m 5,8 kg
 Ämensrör 41,3x27,5mm 40x30m 2m 11,6 kg
 Ämensrör 46,3x27,1mm 45x30m 1m 8,7 kg
 Ämensrör 46,3x27,1mm 45x30m 2m 17,4 kg
 Ämensrör 46,3x32,7mm 45x35mm 1m 6,6 kg
 Ämensrör 46,3x32,7mm 45x35mm 2m 13,2 kg
 Ämensrör 51,3x26,7mm 50x30mm 1m 11,8 kg
 Ämensrör 51,3x26,7mm 50x30mm 2m 23,6 kg
 Ämensrör 51,3x32,1mm 50x35mm 1m 9,9 kg
 Ämensrör 51,3x32,1mm 50x35mm 2m 19,8 kg
 Ämensrör 56,8x37,4mm 55x40mm 1m 11,3 kg
 Ämensrör 56,8x37,4mm 55x40mm 2m 22,6 kg
 Ämensrör 66,8x41,8mm 65x45,m 1m 16,7 kg
 Ämensrör 66,8x41,8mm 65x45mm 2m 33,4 kg
 Ämensrör 66,8x47,3mm 65x50mm 1m 13,7 kg
 Ämensrör 66,8x47,3mm 65x50mm 2m 27,4 kg
 Ämensrör 71,4x31mm 70x35mm 1m 25,5 kg
 Ämensrör 71,4x31mm 70x35mm 2m 51 kg
 Ämensrör 71,4x36,7mm 70x40mm 1m 23,2 kg
 Ämensrör 71,4x36,7mm 70x40mm 2m 46,4 kg
 Ämensrör 71,4x42,2mm 70x45mm 1m 20,4 kg
 Ämensrör 71,4x42,2mm 70x45mm 2m 40,9 kg
 Ämensrör 76,2x42mm 75x45mm 1m 24,9 kg
 Ämensrör 76,4x42mm 75x45mm 2m 49,8 kg
 Ämensrör 76,2x52mm 75x55mm 1m 19,2 kg
 Ämensrör 76,2x52mm 75x55mm 2m 38,3 kg
 Ämensrör 81,4x36,4mm 80x40mm 1m 32,8 kg
 Ämensrör 81,4x36,4mm 80x40mm 2m 65,6 kg
 Ämensrör 101,6x56,4mm 100x60mm 2m 88 kg

Teknisk Specifikation 280D

Handelsnamn: Ämnesrör Ovako 280D
Benämning:
Teknisk förkortning:
Material: SS2142
Utförande: Varmvalsat, kalldraget sömnlöst rör
Yta: Ra högst 0.8µm
Norm: EN 10294
Tolerans
Längd: i fallande längder, sågas till ca 1 meter.
Rakhet: Pilhöjd max 1mm/m
Bredd: ⋜ 80mm +/-0.4mm, >80mm +/-0.5mm
Svetsning: Goda svetsegenskaper med alla konventionella svetsmetoder. Behöver ej nödvändigtvid förvärmas. I kalla och fuktiga miljör ökar dock behovet av förvärmning. Basiska tillsatsmedel är rekommenderade och andelen väte, formier, bör understiga 5ml/100g svetsat material. Bibehållen värme på 200°C en timme direkt efter svetsning bidrar till reduktionen av vätehalten.
Rekommenderat tillsatsmaterial:
 MMA: OK 48.08 eller motsvarande
 MIG/MAG: OK Autrod 12.64 eller motsvarande
 SMAW: OK Tubrod 14.05 eller motsvarande
Rekommenderad temperatur utifrån godstjocklek:
rekommenderad temperatur på materialet vid svetsning i Ovako 280
CEV:
Användningsområde: För skärande bearbetning.
Maskinbearbetning: Mycket God

Certifikat: Ovako 280D kan beställas med Certifikat, begäran görs i samband med beställning.

Kemisk sammansättning
Ovako 280D  C  Si  Mn  P  S  Cr  V
  % % % % % % %
min 0.16 0.30 1.45        
max 0.20 0.40 1.60 0,025 0.040 0.30 0.20
               
Mekaniska egenskaper
Godstjockek  Sträckgräns  Brottgräns  Förlängning  Hårdhet
⋜25mm 500 670 17 225
>25mm 470 640 17 220
   ReH Min MPa  Rm min MPa  A5 min %  HB