Hem » Gallerdurk » Gallerdurk SR 34x76

Gallerdurk SR 34x76

Pressvetsad gallerdurk med tandat bärstål, gallerdurk för industriella miljöer. Bärstång 30x3 mm Längd 3050mm

Semesterstängt 17 juli - 4 augusti

skriv ut knapp

Gallerdurk tandad 

Pressvetsad Gallerdurk med gles maska och tandat bärstål, är den vanligaste typen av gallerdurk inom industri. Tandad gallerdurk finns med flertalet olika maskor. Gallerdurk kombinerar bärkraft, stabilitet och bra grepp i en konstruktion med god genomsiktlighet som lämpar sig väl för till exempel golv, plattformar, trappor och hyllor. Med egenskaper som robust, säker, snabbmonterad och lätt i förhållande till andra golvkonstruktioner är gallerdurken oumbärlig inom den tunga industrin. Denna durktyp är även mycket lämplig vid byggnation av gångramper med halksäkring i lutningar på upp till i genomsnitt 19-27°.

Gallerdurk SR 34x76 är en halksäker gallerdurk med räfflade tänder och varmförzinkad enligt EN 1461.

Handelsnamn: Pressvetsad halksäker gallerdurk 34x76
Benämning: Gallerdurk SR4 34x76
Teknisk förkortning:
Material: S235JR+N
Utförande: Varmförzinkad
Norm: RAL GZ 638
Halkskyddsmotstånd: För SR4 gäller minimum R11 enligt BGR 181, DIN 51130
Halkskyddsmotstånd i lutning: 19-27°
Max fri spännvidd: 969mm
Bärstång: 30x3mm
Bredd: 1000mm
Längd: 3050mm
Bärstång c-c: 34,30mm
Tvärstång c-c: 76,2mm
Bärstångslängd: 6100mm
Tvärstångslängd: 1000mm
Halskyddsmotstånd R11
  Gallerdurk SR4 34x76 30x3
Spännvidd Punktlast Utbredd last
500 394 5 510
600 315 3 827
700 263 2 811
800 225 2 152
900 192 1 459
1000 139 957
mm kg/200x200mm kg/kvm
   Olämplig spännvidd för gångtrafik

Måttanpassning av gallerdurk

Generellt om gallerdurk och ytbehandlingen

Gallerdurken är varmförzinkad eller galvad som det också kallas. Vad det innebär är att stålet har doppats i en gryta med kokande zink, har fått dra sig där ett par minuter och sedan tagits upp. Lite som Fondue, fast med stål och zink istället för bröd och ost. Det som vi nu måste ha klart för oss är att zinket ger stålet ett varaktigt rostskydd i normala miljöer. Alltså inte i anslutning till höga syrahalter och inte heller havsvatten. Det vi också behöver informera om är att zinket kan vara giftigt för dig och din omgivning om du bearbetar materialet på ett felaktigt sätt. Zinket frigörs och blir till gasform när det utsätts för värme. Värmen kan komma från kapning, slipning eller svetsning. Får du i dig dessa zinkångor kan du bli kraftigt förgiftad. Tillståndet är känt som zinkfrossa och de flesta som arbetat med stål och metaller känner väl till det.
Sjukdomen är influensalik med frossa, feber över 40°, hosta, muskelvärk, illamående och kräkningar. På mindre än två dygn är besvären över, och du har ingar bestående men.

Det är relativt enkelt att undvika att bli sjuk.

Främst skall du arbeta i välventilerade utrymmen, gärna med en punktsug riktad mot det galvade som skall bearbetas. Du bör även se till att alla som vistas i lokalerna har personligt skyddsutrustning så som skyddsmask alternativt slipvisir / svetsskärm med friskluft.

Måttanpassning av gallerdurk
Det enklaste sättet att kapa gallerdurkt till rätt storlek är med vinkelslip. Du kapar bärstålet till rätt längt, rundar av vassa kanter och täcker snittytan med med ett tjock lager zinkfärg. Behöver du anpassa på bredden kapar du tvärstången med bultsax eller vinkelslip och slipar sedan ner dem jäms med bärstålet med hjälp av lamellrondel eller slipskiva. Även denna snittyta behöver ett lager med kallgalv, som zinkfärgen också heter.

Borra i gallerdurken
Att borra i durkens bärstål är fullt möjligt och fungerar säkert jättebra för att spänna fast den i ramverk. Men det finns enklare sätt, kantade gallerdurkar med hålbild på 2 av sidorna kallade gallerplan, anpassade för fastskruvning, men en standardiserad hålbild. Likaså gallersteg, alltså trappsteg med sidor utrustade mde färdiga bulthål. Sedan hare vi ett stort sortiment av gallerdurksklammer, alltså speciella fästen som utan att göra gål i durken kan bulta den emot underlaget.

Svetsa i gallerdurken.
Om det är så att du behöver svetsa i durken bör du fundera på om inte du skall bygga åtminstone delar av konstruktionen i obehandlad gallerdurk och lämna in den för varmförzinkning när du har svetsat klart.

Bygga handikappramp eller trappa - regler

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd -

Regler för ramper, handikappsramp mfl
En handikappsramp bör inte ha en total höjdskillnad som överstiger en meter och inte heller en höjdskillnad mellan viloplanen son överstiger 0,5 meter. Lutningen skall högst vara 1:12 men helst 1:20 dvs 5 % lutning. Rampen skall ha ett avåkningskydd på minst 40 mm och vara minst 1,3 meter bred. Varje viloplan skall vara minst 1,3 x 2 meter.

En 3 meters gallerdurk som ramp kan alltså maximalt överbrygga en nivåskilnad på 25 cm, men rampen skall helst var 5 meter lång för en sådan nivåskillnad.
illustration handikappsramp boverkets regler
lutningen på en handikapsramp
Källa: boverket.se


Ledstänger
Ramper och trappor ska ha balansstöd i form av ledstänger. Ledstängerna ska vara lätta att gripa om.
Allmänna råd
Ramper och trappor i publika lokaler bör ha ledstänger på båda sidor. Andra ramper och trappor som har fler än tre steg, bör ha ledstänger på båda sidor. Lägre ramper och trappor bör ha minst en ledstång. Inom en bostadslägenhet får vinklade och svängda trappor, som är högst 0,9 meter breda, anordnas utan inre ledstång, om det i stället finns en spaljé, mittstolpe eller dylikt som går lätt att gripa om.

Ledstänger bör sitta på 0,9 meters höjd. Det bör vara möjligt att hålla i ledstången även förbi infästningen. De bör löpa förbi trappan eller rampens början och slut med minst 30 cm.

Ledstänger i publika lokaler och trapphus i flerbostadshus bör ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor.

Där en kontinuerlig ledstång inte fungerar på grund av utrymmets särskilda användning, t.ex. läktare, kan en alternativ utformning av balansstödet göras som motsvarar ledstångens funktion.

Boverkets kunskapsbank rörande räcken och ledstänger hittar du på boverket.se/kunskapsbanken

Frakt och vikt

Montano lagerhåller all gallerdurk vid vår anläggning i Bohus norr om Göteborg. Durken finns för omgående leverans i hela landet.

Gallerdurk är skrymmande
Gallerdurken är så kallad flakmeter gods och har därför ett högre fraktpris. Fraktpriset för din beställning syns omgående i webbshoppens kassafunktion.

Levernas av gallerdurk i hela landet
Via fraktbolag inhandlar vi en transport till din adress, en förutättning när du köper större mängder är att vägen till din adress är farbar för ett större fordon. Tänk även på att durken är ett långgods som kräver sidolossning och att mängden snabbt bygger upp en vikt som förutsätter truckar.

Kranbilsleveranser inom Göteborg med omnejd
För adresser inom Göteborgsområdet kör vi ut med någon av våra kranbilar. Bilarna är upp till ca 12 meter och det är bra om du kontrollerar att vi kan komma fram överallt och att det inte råder viktbegränsningar för fordon. Är du osäker kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Avhämtning av durk från vårt lager
Vi bistår med trucklasstning om du kommer och hämtar hos oss. Har du utstick på durken, förser vi dig självklart även med varningsvimpel. Surningsredskap anpassade för standardinfästning på lastbilar och flak finns att köpa hos oss.

Förpackningsinformation
Durken är inte emballerad, den förvaras hos oss i buntar som ligger på strön. När du hämtar en enskild durk, lägger vi några enskilda strön eller klossar på ditt flak. Vid större mängder kan vi banda fast dessa vid durken för att uppnå stabilitet och minska glidrisken.

Durktyp Format
Maskvidd Bärstål 3050x1000 6100x1000
34x76 30x3 73 Kg -
mm mm Kg/st Kg/st
Kapskiva för stål
Kapskiva för kapning i stål, fungerar utmärkt i gallerdurk.
 
Proffskiva för vinkelslip
Info
Gallerdurkfästen och ramar
Durkklammer i olika utförande,
till för att bygga standard men också speciallösningar
RAL C3 CE
Måsvinge och Hilti X-MGR
Info
Obehandlad gallerdurk
Gallerdurk för inbyggnad, svetsa klart allt på durken och lämna den färdiga konstruktionen för varmförzinkning.
RAL CE skottningsfi Halkskyddsmotstånd i lutning: 19-27°
Med eller utan halkskydd
Info
Gallerdurksteg och plan
Bygga trappa i gallerdurk, stegen och platåerna finns färdiga, komplettera med vagnlar
RAL C3 CE
Halkskyddad framkant
Info