Kilstål C45

Styrkan motsvarar axelstål C45, till kilfogar för roterande axlar.

Kilstål C45 +C 

Användningsområde, maskindelar, låsningar för roterande axlar. 

Kilstål C45 standardiseras i SS 212190
Kilstålet är kalldraget, därav +C och håller höga tolleranser.
Breddtoleransen är h9 enligt ISO 286 - 2 och tjocklek h9-h11.
Kilstålet har en brottgräns som är högre än 600 N/mm2 för samtliga dimensioner.
C45 +C har inte samma sammansättning som C45E / C45R och går heller inte att få Cert / kemisk analys.