Rundstång

 • Varmvalsat obehandlat stål S235JR, med glödskal. Levereras normalt i längder ...
  från 36,00 kr
 • Konstruktionsstål, hög sträckgräns, möjlig att sätthärda för högre slitstyrka...
  från 553,00 kr
 • Varmförzinkad rundstång Stål S235JR Levereras i längder om ca 6 meter. Använd...
  från 270,00 kr
 • Kalldraget Axelstål, svetsbart, möjligt att sätthärda och nitrerhärda. Hög st...
  från 25,00 kr
 • Blylegerat rundstål, självsmörjande vid bearbetning, kalldraget, h9 toleranse...
  från 36,25 kr
 • Kalldraget maskinstål, går att seghärda samt induktionshärda, styrd svavelhal...
  från 245,25 kr
 • Styrkan motsvarar axelstål C45, till kilfogar för roterande axlar. Skickas s...
  från 22,50 kr
 • Maskinstål, går flamhärda, induktionshärda och seghärda. Svetsas uppvärmt. Me...
  från 65,00 kr
 • Kalldragen eller slipad, tolerans h9 enbart minustolerans, för bearbetning, f...
  från 30,00 kr
 • Centerlesslipad axel CEAX, god rakhet, svetsas utan förvärmning, ej härdbar. ...
  från 603,00 kr
 • I svetsbara legeringar, lämpliga för mekanisk bearbetning, godkända för...
  från 46,25 kr
 • Centerlesslipad syrafast rundstång Längd 3 meter h9 tolerans, minustolerans ...
  från 144,00 kr
 • Syrafast rundstång blankdragen enbart med minustollerans. h9D (Dragen)
  från 26,25 kr
 • Blylegerad för mekanisk bearbetning. Sågas, 1-3 dagar leveranstid, skickas el...
  från 45,00 kr
 • Skalsvarvat kullagerstål Ovako 803F samt 825B motsvarar 100Cr6 och 100CrMo7-3...
  från 444,00 kr

Rundstång och axlar

Våra rundstål är uppdelade efter material och sedan längd. Alla dessa material har olika egenskaper och ytskickt. De primära användningsområden skiljer sig stort mellan rundstängerna. Några är producerade på ett sätt som gör den extra raka, eller väldigt precisa i omkretsen. Andra har tillsattser av grundämnen som gör att de är enkla att maskinbearbeta, eller har ett mycket gott skydd mot rost i tuffa miljöer. När du bestämmer vilken rundstång du skall välja, får du göra en avvägning mellan de olika materialens egenskaper. Vi har försökt summera dem på denna sida för att underlätta ditt arbete. Längst ner på sidan hittar du även en tabell innehållandes samtliga våra rundstånger, sorterade på diameter. Så om du vill ha en 25 mm rundstång, ser du snabbt och enkelt vårt sortiment av rundstång i dimensionen.

Rundstång stål S235JR 

Rundstång i vanligt bondstål, används primärt för byggnation av ickebärande kontstruktioner, så som staket, räcken och enklare avspärrningar. Stålet är varmvalsat, dvs att produktionen av rundstången sker när stålet är varmt. Detta medför att stången har ett glödskal, något som behöver avlägsnas om du vill lacka eller måla stången. Om du väljer att måla direkt på stången, kan flagor av glödskal och färg med tiden lossna. Varmvalsningen innebär också att tolleranserna i rakhet och rundhet är lägre. Stången är inte sågad, utan klippt, vilket medför ojämna avslut på stången och att längden skilljer något mellan valsningarna. Stången är alltid över 6 meter.
Montano säljer stången i 6 meterslänger och 1 meters bitar som sågas mot beställning.

Rundstång stål S355J2

Rundstång i konstruktionsstål, används primärt när stången skall ingå i bärande konstruktioner. Detta stål är också varmvalsat med glödskal som behöver avlägsnas innan målning, med klippta ändar och med visst spelrum i tolleranserna.

Galvad rundstång

Galvad rundstång är en rundstång i stål S235JR som varmförzinkats. Den används primärt som reparationsstång i ickebärande konstruktioner. Stången säljs enbart i 6 meterslänger i utvalda dimensioner.

Rundstång C45

Detta är ett bearbetningsstål, som framförallt används när man producerar delar som skall härdas. Svetsning av stålet är besvärligare då det behöver förvärmas för framgångsrik vidhäftning. Vi lagerhåller ett begränsat sortiment och tar hem önskade dimensionen efter beställning. C45 erbjuds även med styrd svavelhalt, för att underlätta maskinbearbetning.

Kompaxel S355

En axel i konstruktionsståls kvalite med jämna tolleranser och högre sträckgräns. Möjlig att härda på ett par olika sätt och med en fin jämn yta. Stången är kalldragen, dvs producerad i kallt tillstånd, saknar glödskal och har en jämn fin yta. Svetsning kan ske utan uppvärmning.
Lagerhålls i längder om 3 meter och säljs även i 1 meters bitar som sågas mot beställning.

Rund Automatstång

Ett stål specielt framtaget för maskinbearbetning. Mycket rakt och jämt i utförandet, kalldraget för att uppnå vissa tollernser. Ej svetsbart och bör ej varmformas, kan dock härdas. Lagervara som 3 meters längder men säljs även som 1 meters, sågas mot beställning.

Slipad Axel C45E

Rundstång i C45 kvalite, som slipats till sin slutliga form. Mycket god rakhet och höga krav på tolleranser. Ett axelstål med relativt gott sortiment i ett stål med medel kolhalt. Svetsning kan ske om axeln förvärms och rätt tillsattsmedel används. Säljs i längder om 1 och 3 meter.

Aluminium rundstång

Rundstången i aluminium erbjuds i två olika legeringar, beroende på dimension. Båda dessa har högt motstånd mot korrosion, går bra att löda och svetsa i. Erbjuds i längder om 3 meter med ett något begränsat sortiment på 1 meterslängder.

Rostfri rundstång

Den rostfria rundstången som vi erbjuder kallas egentligen syrafast, den har ett mycket gott motstånd mot korrosion och lämpar sig för användning utomhus och i industriella miljör. Vi erbjuder den i både slipat och kalldraget utförande, med höga tolleranser både avseende ytskickt och rakhet. Materialet går bra att svetsa och behåller sin rostfria yta om svetsningen sker med rätt tillsatsmedel och ytan betas på rätt sätt. De rostfri rundstängerna säljs i längder om 1 och 3 meter.

Mässing rundstång

Nytillstott i vårt sortiment.

Lagerprogram av Rundstång och Axel Stål

Utförande Dimension Längd Material Vikt /st
  Syrafast rundstång 3 mm 1m 1.4404 0,06 kg
  Rostfri rundstång 3 mm 3m 1.4404 0,2 kg
  Syrafast rundstång 4 mm 1m 1.4404 0,1 kg
  Rostfri rundstång 4 mm 3m 1.4404 0,3 kg
  Automatstång 5 mm 1m 11SMnPb30 + C 0,15 kg
  Syrafast rundstång 5 mm 1m 1.4404 0,15 kg
  Automatstång 5 mm 3m 11SMnPb30 + C 0,45 kg
  Rostfri rundstång 5 mm 3m 1.4404 0,45 kg
  Rundstång Stål 6 mm 1 m S235JR 0,2 kg
  Kompaxel 6 mm 1m S355J2C h9 0,2 kg
  Automatstång 6 mm 1m 11SMnPb30 + C 0,22 kg
  Syrafast rundstång 6 mm 1m 1.4404 0,22 kg
  Kompaxel 6 mm 3m S355J2C h9 0,65 kg
  Automatstång 6 mm 3m 11SMnPb30 + C 0,66 kg
  Rostfri rundstång 6 mm 3m 1.4404 0,66 kg
  Rundstång Stål 6 mm 6m S235JR 1,35 kg
  Automatstång 8 mm 1m 11SMnPb30 + C 0,39 kg
  Rundstång Stål 8 mm 1 m S235JR 0,4 kg
  Kompaxel 8 mm 1m S355J2C h9 0,4 kg
  Syrafast rundstång 8 mm 1m 1.4404 0,4 kg
  Automatstång 8 mm 3m 11SMnPb30 + C 1,17 kg
  Kompaxel 8 mm 3m S355J2C h9 1,2 kg
  Rostfri rundstång 8 mm 3m 1.4404 1,2 kg
  Rundstång Stål 8 mm 6m S235JR 2,4 kg
  Aluminium rundstång 10 mm 1m AW6082 0,21 kg
  Rundstång Stål 10 mm 1 m S235JR 0,6 kg
  Kompaxel 10 mm 1m S355J2C h9 0,6 kg
  Automatstång 10 mm 1m 11SMnPb30 + C 0,62 kg
  Syrafast rundstång 10 mm 1m 1.4404 0,62 kg
  Aluminium rundstång 10 mm 6m AW6082 1,26 kg
  Kompaxel 10 mm 3m S355J2C h9 1,8 kg
  Slipad axel 10 mm 3m C45E 1,8 kg
  Automatstång 10 mm 3m 11SMnPb30 + C 1,86 kg
  Rostfri rundstång 10 mm 3m 1.4404 1,9 kg
  Rundstång Stål 10 mm 6m S235JR 3,72 kg
  Aluminium rundstång 12 mm 1m AW6082 0,31 kg
  Syrafast rundstång 12 mm 1m 1.4404 0,89 kg
  Rundstång Stål 12 mm 1 m S235JR 0,9 kg
  Kompaxel 12 mm 1m S355J2C h9 0,9 kg
  Aluminium rundstång 12 mm 6m AW6082 1,9 kg
  Rostfri rundstång 12 mm 3m 1.4404 2,67 kg
  Kompaxel 12 mm 3m S355J2C h9 2,7 kg
  Slipad axel 12 mm 3m C45E 2,7 kg
  Rundstång Stål 12 mm 6m S235JR 5,4 kg
  Rundstång Stål 12 mm 6m S355J2 5,4 kg
  Galvad Rundstång 12 mm 6m S235JR 6 kg
  Automatstång 12,7 mm 3m 11SMnPb30 + C 1 kg
  Automatstång 12,7 mm 1m 11SMnPb30 + C 3 kg
  Rostfri rundstång 13 mm 3m 1.4404 3,15 kg
  Rundstång Stål 14 mm 1 m S235JR 1,2 kg
  Kompaxel 14 mm 1m S355J2C h9 1,2 kg
  Syrafast rundstång 14 mm 1m 1.4404 1,2 kg
  Aluminium rundstång 14 mm 6m AW6082 2,52 kg
  Kompaxel 14 mm 3m S355J2C h9 3,6 kg
  Rostfri rundstång 14 mm 3m 1.4404 3,65 kg
  Rundstång Stål 14 mm 6m S235JR 7,3 kg
  Aluminium rundstång 15 mm 1m AW6082 0,48 kg
  Rundstång Stål 15 mm 1 m S235JR 1,4 kg
  Kompaxel 15 mm 1m S355J2C h9 1,4 kg
  Automatstång 15 mm 1m 11SMnPb30 + C 1,4 kg
  Aluminium rundstång 15 mm 3m AW6082 1,44 kg
  Aluminium rundstång 15 mm 6m AW6082 2,88 kg
  Kompaxel 15 mm 3m S355J2C h9 4,2 kg
  Automatstång 15 mm 3m 11SMnPb30 + C 4,2 kg
  Slipad axel 15 mm 3m C45E 4,2 kg
  Rostfri rundstång 15 mm 3m 1.4404 4,2 kg
  Rundstång Stål 15 mm 6m S235JR 8,35 kg
  Aluminium rundstång 16 mm 1m AW6082 0,54 kg
  Rundstång Stål 16 mm 1 m S235JR 1,4 kg
  Automatstång 16 mm 1m 11SMnPb30 + C 1,58 kg
  Syrafast rundstång 16 mm 1m 1.4404 1,58 kg
  Aluminium rundstång 16 mm 3m AW6082 1,6 kg
  Kompaxel 16 mm 1m S355J2C h9 1,6 kg
  Galvad Rundstång 16 mm 6m S235JR 10 kg
  Aluminium rundstång 16 mm 6m AW6082 3,2 kg
  Automatstång 16 mm 3m 11SMnPb30 + C 4,74 kg
  Kompaxel 16 mm 3m S355J2C h9 4,8 kg
  Slipad axel 16 mm 3m C45E 4,8 kg
  Rostfri rundstång 16 mm 3m 1.4404 4,8 kg
  Rundstång Stål 16 mm 6m S235JR 9,5 kg
  Rundstång Stål * 16 mm 6m S355J2 9,5 kg
  Aluminium rundstång 18 mm 1m AW6082 0,96 kg
  Rundstång Stål 18 mm 6m S235JR 12 kg
  Rundstång Stål * 18 mm 6m S355J2 12 kg
  Rundstång Stål 18 mm 1 m S235JR 2 kg
  Kompaxel 18 mm 1m S355J2C h9 2 kg
  Automatstång 18 mm 1m 11SMnPb30 + C 2 kg
  Syrafast rundstång 18 mm 1m 1.4404 2 kg
  Kompaxel 18 mm 3m S355J2C h9 6 kg
  Automatstång 18 mm 3m 11SMnPb30 + C 6 kg
  Slipad axel 18 mm 3m C45E 6 kg
  Rostfri rundstång 18 mm 3m 1.4404 6 kg
  Rundstång Stål * 19 mm 6m S355J2 13,4 kg
  Aluminium rundstång 20 mm 1m AW6082 0,85 kg
  Rundstång Stål * 20 mm 6m S355J2 15 kg
  Rundstång Stål 20 mm 6m S235JR 15,4 kg
  Galvad Rundstång 20 mm 6m S235JR 16 kg
  Automatstång 20 mm 1m 11SMnPb30 + C 2,47 kg
  Syrafast rundstång 20,0 mm 1m 1.4404 2,47 kg
  Kompaxel 20,0 mm 1m S355J2C h10 2,5 kg
  Aluminium rundstång 20 mm 3m AW6082 2,55 kg
  Rundstång Stål 20 mm 1 m S235JR 2,6 kg
  Automatstång 20 mm 3m 11SMnPb30 + C 7,41 kg
  Rundstång C45 20 mm 6m C45R 7,5 kg
  Kompaxel 20 mm 3m S355J2C h10 7,5 kg
  Slipad axel 20 mm 3m C45E 7,5 kg
  Rostfri rundstång 20 mm 3m 1.4404 7,5 kg
  Rundstång Stål 22 mm 6m S235JR 17,9 kg
  Automatstång 22 mm 1m 11SMnPb30 + C 2,98 kg
  Rundstång Stål 22 mm 1 m S235JR 3 kg
  Automatstång 22 mm 3m 11SMnPb30 + C 8,94 kg
  Automatstång 24 mm 3m 11SMnPb30 + C 10,65 kg
  Rundstång Stål * 24 mm 6m S355J2 21,3 kg
  Automatstång 24 mm 1m 11SMnPb30 + C 3,55 kg
  Aluminium rundstång 25 mm 1m AW6082 1,33 kg
  Automatstång 25 mm 3m 11SMnPb30 + C 11,55 kg
  Kompaxel 25 mm 3m S355J2C h10 11,7 kg
  Slipad axel 25 mm 3m C45E 11,7 kg
  Rundstång Stål 25 mm 6m S355J2 23,2kg
   Rundstång C45 25 mm 6m C45E 23,4 kg
  Rundstång Stål 25 mm 6m S235JR 24 kg
  Automatstång 25 mm 1m 11SMnPb30 + C 3,85 kg
  Kompaxel 25 mm 1m S355J2C h10 3,9 kg
  Aluminium rundstång 25 mm 3m AW6082 3,99 kg
  Rundstång Stål 25 mm 1 m S235JR 4 kg
  Kompaxel 28 mm 3m S355J2C h10 14,4 kg
  Automatstång 28 mm 3m 11SMnPb30 + C 15,4 kg
  Rundstång Stål * 28 mm 6m S355J2 29 kg
  Kompaxel 28 mm 1m S355J2C h10 4,8 kg
  Aluminium rundstång 30 mm 1m AW6082 1,91 kg
  Aluminium rundstång 30 mm 6m AW6082 11,5 kg
  Slipad axel 30 mm 3m C45E 16,5 kg
  Kompaxel 30 mm 3m S355J2C h10 16,8 kg
  Automatstång 30 mm 3m 11SMnPb30 + C 17,2 kg
  Rundstång Stål 30 mm 6m S235JR 33,3 kg
  Rundstång Stål * 30 mm 6m S355J2 33,3 kg
   Rundstång C45 30 mm 6m C45E 33,3 kg
  Rundstång Stål 30 mm 1 m S235JR 5,5 kg
  Automatstång 30 mm 1m 11SMnPb30 + C 5,55 kg
  Kompaxel 30 mm 1m S355J2C h10 5,6 kg
  Aluminium rundstång 30 mm 3m AW6082 5,8 kg
  Automatstång 32 mm 3m 11SMnPb30 + C 19,6 kg
  Rundstång Stål * 32 mm 6m S355J2 38 kg
  Aluminium rundstång 32 mm 3m AW6082 6,7 kg
  Automatstång 35 mm 3m 11SMnPb30 + C 22,65 kg
  Kompaxel 35 mm 3m S355J2C h10 22,8 kg
  Rundstång Stål * 35 mm 6m S355J2 45,3 kg
  Kompaxel 35 mm 1m S355J2C h10 7,6 kg
  Aluminium rundstång 35 mm 3m AW6082 7,8 kg
  Rundstång Stål * 38 mm 6m S355J2 53,4 kg
  Aluminium rundstång 38,0 mm 3m AW6082 9,2 kg
  Rundstång Stål 40,0 mm 1 m S235JR 10 kg
  Aluminium rundstång 40 mm 3m AW6082 10,15 kg
  Aluminium rundstång 40 mm 6m AW6082 20,3 kg
  Automatstång 40 mm 3m 11SMnPb30 + C 29,58 kg
  Kompaxel 40 mm 3m S355J2C h10 29,7 kg
  Slipad axel 40 mm 3m C45E 29,7 kg
  Rundstång Stål * 40 mm 6m S355J2 59,2 kg
  Rundstång Stål 40 mm 6m S235JR 60 kg
  Kompaxel 40 mm 1m S355J2C h10 9,9 kg
  Aluminium rundstång 42 mm 3m AW6082 11,22 kg
  Rundstång Stål * 42 mm 6m S355J2 65,4 kg
  Aluminium rundstång 45 mm 3m AW6082 12,87 kg
  Kompaxel 45 mm 3m S355J2C h10 37,5 kg
  Rundstång Stål * 45 mm 6m S355J2 75 kg
  Kompaxel 50 mm 1m S355J2C h10 15,4 kg
  Aluminium rundstång 50 mm 3m AW6082 15,9 kg
  Automatstång 50 mm 3m 11SMnPb30 + C 46,2 kg
  Slipad axel 50 mm 3m C45E 46,2 kg
  Kompaxel 50 mm 3m S355J2C h10 46,2kg
  Rundstång Stål * 50 mm 6m S355J2 93,5 kg
  Rundstång Stål * 55 mm 6m S355J2 112 kg
  Aluminium rundstång 55 mm 3m AW6082 19,3 kg
  Rundstång Stål * 60 mm 6m S355J2 133 kg
  Aluminium rundstång 60 mm 3m AW6082 22,9 kg
  Rundstång Stål * 65 mm 6m S355J2 157 kg
  Rundstång Stål * 70 mm 6m S355J2 181 kg
  Rundstång Stål * 75 mm 6m S355J2 208 g
  Rundstång Stål * 80 mm 6m S355J2 237 kg
  Rundstång Stål * 85 mm 6m S355J2 267 kg
  Rundstång Stål * 90 mm 6m S355J2 299 kg
  Rundstång Stål * 95 mm 6m S355J2 336 kg
  Rundstång Stål * 100 mm 6m S355J2 370 kg
  Rundstång Stål * 105 mm 6m S355J2 408 kg
  Rundstång Stål * 110 mm 6m S355J2 447 kg
  Rundstång Stål * 115 mm 6m S355J2 489 kg

* s355J2