Skjutmått

I rostfritt stål, levereras med fodral DIN 862

Semesterstängt 12 juli - 2 augusti, order inkommande under perioden levereras ut i turordning i augusti.

Analogt skjutmått

Högkvalitets analog skjutmått med skruvlås som kan användas för de flesta mätuppgifter. Mått från 0-150 mm med 0,05 mm i nonius och käklängd på 40 mm.
Levereras med fodral i konstläder.

  • Standard analog modell i rostfritt stål
  • Mätstång och nonius är matförkromade
  • Platt djupmätare
  • Skruvlås


Nogrannhet: ± 0,05 mm
Vikt: 150g
Standard: DIN 862
Fabrikat: Diesella

Hölster Skjutmått

Mätverktyg och EN 1090

Skjutmått ur ett EN 1090 perspektiv

Vi på Montano är Certifierade enligt EN 1090, likt många av våra kunder kapar vi stål och andra metaller med en nogranhet som regleras enligt föreskrifter. Dessa föreskrifter är inte särskilt betyngande då de mesta av relativt nya automatiska kapmaskiner kapar med en nogrannhet som är mycket snävare än vad som anges som största avvikelse i regelverket.

Det ställs dock höga krav på mätutrustningen. Denna skall vara kalibrerad och skall kalibreras med periodiska intervall. Vilket är förståeligt när det gäller våra och andras automatikska kapar. Men att tillämpa dessa regler på ett måttband eller ett skjutmått kändes inte riktigt proportionerligt. Vi har därför i vår i vårksamhet antagit följande principer. Vi använder mätinstrument som följer EU-förordning eller gällande standard för mätinstrument och väljer att ersätta dessa periodiskt. Troligen till en lägre kostnad än att hålla på att kalibrera dem. Vårt beslut och tillämningen har granskats i samband med EN1090 revision 2023 och godkänts av Ackrediterat organ.

Alltså, Montano kalibrera inte mätinstrumentet måttband, skjutmått med flera, utan ersätter det periodiskt. Vi använder oss av en lista med förutbestämda verktyg som uppfyller EUs direktiv, eller gällande Standard, för mätinstrument. Vi låter inte vår personal använda något annat. Eftersom vi vänder oss till kunder som i hög utsträckning arbetar efter samma regelverk, så anpassar vi vårt sortiment så att mätredskapen kan användas utan att kalibreras. Därefter, allt eftersom produkten slits och riskerar tappa sin nogrannhet, skall den ersättas.

Skjutmått regleras av ISO / DIN

Skjutmåttet är en standardprodukt och har en geometrisk produktspecifikation inom ISO sedan 2019. SS EN ISO är en harminoiserad standard, men DIN 862 finns fortfarande kvar i omlopp och till försäljning. Standarderna reglerar utformningen på och tolleranser för, de olika skjutmåtten. CE-märkning av skjutmått finns inte, då det inte regleras av EU regler, utan märkning utgörs av ISO eller DIN, även om detta inte alltid skrivs ut tydligt nog på verktyget.

Den största felkällan vid mätning med skjutmått antas bero på avläsning, av den anledningen finns även digitala skjutmått. Dessa har enligt DIN en högre upplösning än de analoga, någon som inte regleras enligt ISO.

Nogrannhet för Diesella digitalt skjutmått: 0,03 mm
Nogrannhet för Diesella Analogt skjutmått: 0,05 mm

Andra skjutmått

Observera att det finns skjutmått på markanden som inte följer dessa standarder och har oklara upplösningar och toleranser. Detta eftersom det inte finns någon tvingande EU-direktiv gällande skjutmått. Dessa kan därmed inte med gott samvete användas inom EN1090. Andra har avläsning på 0,005 mm och noggrannhet på 0,02 mm och de kommer med kalibreringscertifikat enligt ISO 17025. Sådan nogrannheten är inte användbar inom stålbyggnad och kräver dessutom periodisk kalibrering, något vi vill försöka undvika.

Ett bra skjutmått, utifrån ett stålbyggnadsperspektiv, följer DIN eller ISO standard och har ett pris lågt nog att motivera ett byte, framför kalibrering.

Vilka delar av din verksamhet kräver klassade mätinstrument

I vårt EN1090 arbete utgick vi primärt från att alla redskap som vi använder var tvungna att kalibreras. Men efter att ha tittat närmare på vad vi gör, så tittade vi på vilka toleranser vi behöver förhålla oss till. När vi kapar en balk, rör eller stång, så är kraven två. Längd och vinkel är de två kriterierana vi tittar på, så det var givet. Men vi behöver självklart kontrollera godstjockleken på materialet, så att vi kapar rätt produkt, men för det momentet behöver vi inte ett nykalibrerat redskap med dess tolleranser. Om vi tittar på en KKR så kommer 100x100 i flera tjocklekar, vi behöver kunna välja rätt och så länge skjutmåttet inte visar närmare en milimeter fel i intervallet 3-6 mm, så klarar det uppgiften. En KKR har desutom en godkänd avvikelse i tjocklek som överstiger skjutmåttets tolleranser och bredden kan diffa +/- 0,5 mm.

Inventera ditt behov innan du bestämmer vilka verktyg som skall bytas / kalibreras. Lyft gärna frågan på revisionen, så du får ett verksamhetspecifikt besked, att förhålla dig till.

Hur ofta skall du byta / kalibrera

Även om EN1090 inte är direkt kopplat till ISO, kan man luta sig på antagandet att kalibrering skall ske enligt ISO 17025, som reglerar inte bara hur ofta mätredskap skall kalibreras utan också av vem.

Enligt ISO skall kalibreringen utföras minst en gång per år och den som utför kalibreringen skall vara Certifierad att utföra detta. Du kan alltså troligen inte utföra kalibreringen själv med tron att det är tillräckligt för ett godkännande.

Nyinköpt mätutrustning kan alltså med gott samvete användas i ett år, innan den behöver bytas / kalibreras.

Mer information om EN1090 och mätinstrument

Är du intresserad av att veta mer om hur vi tillämpar reglerna för mätinstrumet i vårt EN 1090 arbete. Kolla in vår sida Mätinstrument ur ett EN 1090 perspektiv Där hittar du information om fler godkända mätinstrument och kontaktförmulär till vår 1090-ansvarige.