Kantskoning

På montano hittar du många olika vinkelstål med armering för ingjutning i betong. Vare sig du skall bygga garage och behöver garagejärn till tröskeln. Fälla ner gallerdurk i betongen eller bygga mannluckor som skall täckas med durkplåt så har vi kantstålet för dig. Som standard erbjuder vi våra kantskoningar i varmförzinkat utförande, men våra durkplåtsprofiler finns även i obehandlat utförande, så att du kan bygga din egen form och lämna in för varmförzinkning. Vi kan även hjälpa till med gallerdurksprofiler, kontakta kundtjänst för mer info.

Tröskeljärn - Garagejärn

Denna kantskoning är en vinkel 50x50x5 men fastsvetsad armering och sedan varmförzinkad. Användningsområdet är ingjutning vi betongkanter där bilar, truckar och andra fordon är tänkta att passera. Det man vil uppnå med garagejärnet är att förhindra nötning i betongkant. Garagjärnet kan även sättas i skarvarna mellan två gjutytor och på så sätt fungera som ett slityta.
Vi erbjuder Kantskoningarna i tre längder: 2.5m, 3m och 5.88m

Kantstål för durkplåt - durkplåtsprofil Nr2

Profil Nr2 som den egentligen heter används för att bygga en ram i ett planerat hål i betongen så att man klär in kanten på hålet. Profilen har armering fastsvetsad i de varmförzinkade utförandena. Den obehandlade durkplåtsprofilen är i princip bara ett svart vinkeljärn med klack som är tänkt att hålla plåten. Av denna byggs då den form som sedan armeras och varmförzinkas.
Vi på montano har i många år arbetat med ingjutningsgods och är ensamma om att leverera ett komplett galvat och färdigarmerat hörn i kantstål för durkplåt. Som tillsammans med våra 2,5 meterslängder av kantstål Nr2 med armering, innebär att du kan bygga klart hela ingjutningsram för durkplåt, utan att svetsa. Du beståmmer måtten, vi leverar färdiggalvade delar som skapar din durkplåtsram.

Söker du durkplåt i obehandlat obehandlat stål eller aluminium ?

Har du frågor stålprofiler för ingjutning i betong?

Tveka inte att kontakta kundtjänst. Du når oss enkelt antingen via formulär , mail eller telefon frågor, ring montano 031-352 68 00.