Mutter

Mutter

Mutter är en invändigt gängad låsmekanism avsedd för ihopfogning i exempelvis ett bultförband, en gängstång eller i änden av en pinnexpander. Det finns olika typer av muttrar, det som varierar är ytbehandling, material och mutterns höjd och gängtyp. Tillämpningsområdet avgör vilken typ av mutter som är att rekommendera. I vissa sammanhang skall bult och mutter vara mer än enbart kompatibla, dom skall vara testade ihop. Dessa säljs som sett och finns under rubriken stålbyggnadsskruv.