Gallersteg

Varmförzinkade
olika mått på metall trappsteg utomhus installationer - C3, DIN 24531-2 med påsvetsade gavlar med infästningshål samt säkerhetsframkant.
  • Gallersteg
  • säkerhetsframkant

 

Produktbeskrivning

Gallerdurk steg utomhus med halkskydd i framkant

Gallersteg med säkerhetsframkant för trappor tillverkas på samma sätt som pressdurk och pressvetsdurk. De får steggavlar på sidorna för fastsättning i trappkonstruktionen. Durken i trappsteget har som standard maskdelningen 34 x 76 mm.

Våra trappsteg uppfyller krav och normer enligt DIN 24531-2 och är varmförzinkade enlit EN 1461

I vårt beställningssortiment finns andra maskvidder och även tandad gåyta, SR4, som uppfyller Halskyddsmotståndklass R12, BGR 181, DIN 51130.
Dessa lagerläggs förnärvarande inte, för leveranstid och pris kontakta vår kundtjänst.

Teknisk Specifikation

Handelsnamn: Pressvetsad gallerdurksteg 34x76 med säkerhetsframkant varmförzinkade
Benämning: Gallersteg SP
Teknisk förkortning:
Material: S235JR+N
Utförande: Varmförzinkat enligt EN ISO 1461:2009-10
Norm: DIN 24531-2

Hålbild och mått gallerdurksteg

 Gallersteg SP med säkerhetsframkant - trappsteg mått
Trappsteg mått A B C D E F G I J
500x134 50 25 38 26 46 33 45 60 15
600x168 50 25 52 54 66 39 45 60 15
600x203 50 50 77 54 76 49 45 60 15
600x237 50 70 97 54 90 63 45 60 15
700x237 50 70 97 54 90 63 45 60 15
700x271 50 75 102 54 119 92 45 60 15
800x237 50 70 97 54 90 63 45 60 15
800x271 50 75 102 54 119 92 45 60 15
900x237 50 70 97 54 90 63 45 60 15
900x271 50 75 102 54 119 92 45 60 15
900x305 50 100 127 54 128 101 45 60 15
1000x237 50 70 97 54 90 63 45 60 15
1000x271 50 75 102 54 119 92 45 60 15
1000x305 50 100 127 54 128 101 45 60 15
1100x237 50 70 97 54 90 63 55 70 15
1100x271 50 75 102 54 119 92 55 70 15
1100x305 50 100 127 54 128 101 55 70 15
1200x237 50 70 97 54 90 63 55 70 15
1200x271 50 75 102 54 119 92 55 70 15
1200x305 50 100 127 54 128 101 55 70 15
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
   Spännvidd 1000mm bärstång 30x3
   Spännvidd 1100mm bärstång 35x3
   Spännvidd 1200mm bärstång 40x3

Installation av trapsteg - Regler och råd

Lutningen på trappan

Det finns inga uttalade vinklar i några byggnormen som reglerar vilken vinkel du skall ha på din trappa. Lutningen på din trappa bestämms som allra oftast av hur mycket plats du har och vilken höjd du skall upp till. Regelverket säger dock att lutningen skall vara konstant i hela trapan, men sen lämnar olika branschstandarder olika rekommendationer. Vi anser att lutningen skall bestämmas av utrymmet och utformningen av trappstegens djup och steghöjden så att upplevelsen av att gå i trappan blir behaglig och säker.

Trappsteg mått - djup och steghöjd

Steghöjden regleras i rekommendationer till mellan 140 och 200 mm, men den absolut bekvämaste steghöjden, för den som brukar trappan, är mellan 170 och 180 mm. En annan parameter som påverkar steghöjden är faktument att mellanrummet mellan trappstegen skall understiga 100 mm. Detta gäller trappor i bostäder och är en säkerhetsvariabel för att barn inte skall kunna krypa mellan trappstegen och falla igenom trappan. Steghöjden på trappstegen kan alltså beräknas genom att ta minimimåttet på mellanrummet och lägga på stegets tjocklek. Gällande våra gallersteg är denna beräkningsmetod troligen inte tillämplig, då trappsteg i metall av denna typ inte brukar monteras i bostadsmiljöer, där barns säkerhet behöver beaktas. I miljöer där barn vistas eliminerar man enklast denna risk genom att sätta så kallade sättsteg, alltså lodrätta avspärrningar mellan trappstegen.

I industriella installationer eller som evakueringstrappor vid nödutgångar är istället ett behagligt steg och en flack lutning att föredra, då installationen bidrar till att minska risken för olyckor. Inte heller behöver vi ta stegdjupet i beaktande när vi planerar för industriella installationer, men om nivåskillnaden är sådan att den kräver flera trappsteg bör rekommendationerna följas för att åstakomma en behaglig och säker upplevelse för den gående. Rekommendationerna kring stegdjupet sätts på minst 250 mm men uppåt 300mm är att föredra.

Om du nu har utrymmet och väljer att bygga din trappa enbart ur komfortperspektivet så finns det ytterligar ett behagligehetsmått att beakta, för att du inte skall störa dig på trappan var gång du går i den, trappstegsformeln.

Trappsteg mått - Trappstegsformeln

För att få till en behaglig kombination mellan steglängd och steghöjd, finns en ekvation som ger det optimala sambandet.
2 X steghöjden + stegdjupet = måttet skall bli ca 630 mm
Så nära du kommer detta mått desto behagligare blir tappan att gå i, eller så kan man se det som, desto längre du kommer från måttet, desto obehagligare trappan blir att gå i.

Vi utgår från ett praktiskt exempel och väljer ett stegmått som finns i lager 1200x271 mm. Stegdjupet är 271 mm och vi drar av det från optimalmåttet, innan vi delar det på två och får ut steghöjden.
630-270= 360 / 2 =180 mm alltså en steghöjd på 180 mm vilket ligger inom intervallet på det som är optimalt.
Tyvärr är inte denna beräkningsmetod praktiskt tillämpningsbar eftersom vi bortsett från höjden som trapan skall överbrygga. Mer rimligt är att utgå från höjden och räkna från det. Ett sätt är att ta höjden, dela med optimal höjd, avrunda ner eller upp till helt antal steg och kontrollera så du hamnat så nära den optimala steghöjden och samtidigt optimal i kombinationen av steglängd och höjd, enligt trappstegsformeln.

Det går bra att enkelt räkna ut själv, men det finns också trappstegskalkylatorer att köpa online, för den som det önskar.
För dig som är hyfsat novis men vill göra trappstegsberäkningen själv, rekommenderar vi en enkel men rätt pedagogisk film på svenska från finsk tv om just trappstegsformeln. Där illustreras hur val av antal steg påverkar trapstegsformeln, men kanske framförallt hur mycket utrymmet påverkar.

 

Trappa i nedan utförande med trappvanglar av UPE

 
 
 
Visa detta inlägg på Instagram

Ett inlägg delat av SE Svets Smide Montageservice (@sesvetssmide)

 
 
 
Visa detta inlägg på Instagram

Ett inlägg delat av SE Svets Smide Montageservice (@sesvetssmide)

 
 
 
Visa detta inlägg på Instagram

Ett inlägg delat av SE Svets Smide Montageservice (@sesvetssmide)

UPE balk - stålbalk

UPE Stålbalk

UPE Stålbalk utformad att användas med skruvförband. Skruvas i pelare eller vara förankringspunkt för trappsteg
C3 CE- märke Certifikat
Lättare belastning

Info