Måttband Hultafors PR

Stryktåligt mätband med ergonomiskt utformad kapsel tillverkad i ABS-plast, gummidetaljer på bromsknapp och utsatta ytor. Gult stålmätband graderat med mycket exakt bläckstråleteknik. Mjuk inrullning av bandet och dämpande bandretur som skyddar ändhaken mot skador. Mer info

Måttband Hultafors PR

Stryktåligt mätband med ergonomiskt utformad kapsel tillverkad i ABS-plast, gummidetaljer på bromsknapp och utsatta ytor. Gult stålmätband graderat med mycket exakt bläckstråleteknik. Mjuk inrullning av bandet och dämpande bandretur som skyddar ändhaken mot skador.

  • Band av polyester och stål.
  • Typgodkänd enligt EU Klass I.
  • Rostfritt ändbeslag med förstärkningsplatta.
  • Distinkt broms utan att bandet flyttar på sig.
  • Bandet går att byta ut och finns som reservdel.


Längd: 3, 5 och 8 meter

Måttband Hultafors PR

Mätverktyg och EN 1090

Hultafors Måttband PR ur ett EN 1090 perspektiv

Vi på Montano är Certifierade enligt EN 1090, likt många av våra kunder kapar vi stål och andra metaller med en nogranhet som regleras enligt föreskrifter. Dessa föreskrifter är inte särskilt betyngande då de mesta av relativt nya automatiska kapmaskiner kapar med en nogrannhet som är mycket snävare än vad som anges som största avvikelse i regelverket.

Det ställs dock höga krav på mätutrustningen. Denna skall vara kalibrerad och skall kalibreras med periodiska intervall. Vilket är förståeligt när det gäller våra och andras automatikska kapar. Men att tillämpa dessa regler på ett måttband eller ett skjutmått kändes inte riktigt proportionerligt. Vi har därför i vår i vårksamhet antagit följande principer. Vi använder mätinstrument som följer EU-förorning för mätinstrument och väljer att ersätta dessa periodiskt. Troligen till en lägre kostnad än att hålla på att kalibrera dem. Vårt beslut och tillämningen har granskats i samband med EN1090 revision 2023 och godkänts av Ackrediterat organ.

Alltså, Montano kalibrera inte mätinstrumentet måttband, skjutmått med flera, utan ersätter det periodiskt. Eftersom vi vänder oss till kunder som i hög utsträckning arbetar efter samma regler som vi gör, så följer alla våra mätinstrument EU dirketivet och kan därmed användas utan att kalibreras.

För måttband av typen Hultafors SL gäller följande, enligt EU direktivets produktspecifika bilaga.

För måttband lika med eller längre än fem meter får de största tillåtna felen inte överskridas, när måttbandet utsätts för en dragkraft av 50 N eller andra kraftvärden som angetts av tillverkaren och markerats på måttbandet i enligthet därmed, eller i fallet med styva eller halvstyva måttband där det inte krävs någon dragkraft.

Tillåtna felen beräknas för klass 1 måttband till L x 0,1 mm + 0,1 mm.

Maximal avvikelse
•   Måttband Hultafors PR 3m: 0,4mm
•   Måttband Hultafors PR 5m: 0,6mm
•   Måttband Hultafors PR 8m: 0,9mm

Notera att även Måttband Hultafors PR 3m håller klass 1, trotts att det formelt inte omfatas av regelverket.

Mer information om EN1090 och mätinstrument

Är du intresserad av att veta mer om hur vi tillämpar reglerna för mätinstrumet i vårt EN 1090 arbete. Kolla in vår sida Mätinstrument ur ett EN 1090 perspektiv Där hittar du information om fler godkända mätinstrument och kontaktförmulär till vår 1090-ansvarige.