Hem » Stål & Metaller » STÅLBALK

STÅLBALK

Balk är ett samlingsnamn för profiler med avsikten att bära last i byggnader och andra konstruktioner.

Stålbalk delas oftast in i olika kategorier beroende på dess utformning. H-balk, I-Balk samt U-balk. Inom varje kategori finns det ytterligare olika stålbalkar. H-balk (HEA, HEB, HEM) består huvudsakligen av två stycken lastbärande flänsar vilket är sammanfogade med det så kallade livet. I-balk (IPE, INP) påminner mycket om H-balken, men har smalare flänsar och ett högre liv. U-balken (UPE, UNP) är en klassisk profil i bärande byggnadsverk. Har ett tvärsnitt som liknar ett liggande U, därav namnet.

Vi lagerhåller normalt profilerna HEA, IPE och UPE. Mot förfrågan kan vi även ta fram andra balkar så som HEB-, HEM-, INP- samt UNP-balkar.

Samtliga stålbalkar säljes i angivna längder, kan levereras med certifikat mot tillägg. Levereras ogradade med +/-5mm längtollerans. Vi kan även mot förfrågan erbjuda blästrad, grundmålad samt kapad balk. Montano gör inga konstruktionsberäkningar och lämnar ej råd gällande materialval. 

Produkter
12 36 72