Balk

Balk


Stålbalk

Balk är ett samlingsnamn för profiler vars syfte är att bära last i byggnader och andra konstruktioner. Stålbalk delas oftast in i olika kategorier beroende på dess utformning. H-balk, I-Balk samt U-balk. Inom varje kategori finns det ytterligare olika stålbalkar. H-balk (HEA, HEB, HEM) består huvudsakligen av två stycken lastbärande flänsar vilket är sammanfogade med det så kallade livet. I-balk (IPE, INP) påminner mycket om H-balken, men har smalare flänsar och ett högre liv. U-balken (UPE, UNP) är en klassisk profil i bärande byggnadsverk. Har ett tvärsnitt som liknar ett liggande U, därav namnet.

Glöm inte balkilarna

Montano erbjuder smidda stålkilar i två utföranden plattkil och spantkil.

Obehandlad - Rödmålad - Varmförzinkad

Montano lagerhåller alla typer av balk i 6 meterslängder, både obehandlade och varmförzinkade. Övriga längder samt blästrad målad balk tas tas hem emot förfrågan.

Har du frågor om balk, eller saknar du något utförande

Vi lagerhåller normalt profilerna HEA, IPE och UPE. Mot förfrågan kan vi även ta fram andra balkar så som HEB-, HEM-, INP- samt UNP-balkar. Du når oss enkelt antingen via formulär , mail eller telefon 031-352 68 00.

Balk