Hem » Stål och Metaller » Kategori

Stålbalk

Balk är ett samlingsnamn för profiler vars syfte är att bära last i byggnader och andra konstruktioner. Stålbalk delas oftast in i olika kategorier beroende på dess utformning. H-balk, I-Balk samt U-balk. Inom varje kategori finns det ytterligare olika stålbalkar. H-balk (HEA, HEB, HEM) består huvudsakligen av två stycken lastbärande flänsar vilket är sammanfogade med det så kallade livet. I-balk (IPE, INP) påminner mycket om H-balken, men har smalare flänsar och ett högre liv. U-balken (UPE, UNP) är en klassisk profil i bärande byggnadsverk. Har ett tvärsnitt som liknar ett liggande U, därav namnet.

Stålbalkars användningsområden

•   Byggnation av bärande stommar
•   Avväxling av bärande vägg

H-balk HEA HEB Stålbalk
Stålbalk 6 - 18 meter beroende på dimension, alltid i lager, för stående pelare eller som bärlina vid avväxlingar. Kan grovkapas
C3 CE- märke Certifikat
Tung Belastning
Info
IPE Stålbalk
IPE Stålbalk för avväxlingar, takkonstruktioner och som komplementbalk i lätt belastade delar av konstruktion.
C3 CE- märke Certifikat
Medeltung belastning
Info
UPE Stålbalk
UPE Stålbalk utformad att användas med skruvförband. Skruvas i pelare eller vara förankringspunkt för trappsteg
C3 CE- märke Certifikat
Lättare belastning
Info
Stålkilar för avväxlingar
Smidda kilar anpassade för att användas vid avväxling av bärande väggar tillsammans med stålbalk. Spantkil och plattkil fixerar och förhindrar sättningar
För tung belastning
Info

 

Alterntiv till Stålbalkar - Konstruktionsrör

Konstruktionsrör så som VKR, KKR eller tom KCKR, kan användas som pelare i stålkonstruktioner. Hur mycket dessa kan belastas beror på rörtypen och dess tjocklek / dimensioner.

VKR Konstruktions Fyrkantsrör
Detta konstruktionsklassade rör ersätter som vanligast stålbalk i pelarlösningar - måttbeställ
kapad, blästrad och målad.
C3 CE- märke Certifikat
Tung Belastning
Info
KCKR Runda konstruktionsrör
Runda konstruktionrör vanliga då runda pelarlösningar efterfrågas. Enbart estetisk skillnad,beställ kapad, blästrad och målad.
C3 CE- märke Certifikat
Tung Belastning
Info
KKR Fyrkant Konstruktionsrör
Fyrkantiga konstruktionrör för lättare konstruktionslösningar av bärande karaktär. Tak, trappor, väggar - ej våningsplan.
CE- märke Certifikat
Lättare Belastning
Info
KKR Varmförzinkade rör
Varmförzinkade Fyrkantiga konstruktionrör för lättare konstruktionslösningar. När du skall laga eller komplettera ute.
C3 CE- märke Certifikat
Lättare Belastning
Info

 

Komplementprodukter till Stålbalkar och Konstruktionsrör

Oavsätt om din konstruktion kräver livavstyrningar vid punktbelastnignar eller enbart infästningsplattor i form av fotplåtar, så finns dess hos oss. Vi har vanliga bult, men också klassade stålbyggnadsskruv med Certifikat.

Fotplåt
Svetsa fast din stålbalk eller rör, skapa en varaktigt förband mot stål eller betong.
C3 CE- märke Certifikat
Köp färdig / gör egen själv
Info
Konstrutionsklassat plattjärn
För livavstyrningar eller förstärkta infästningspunkter i din stålbalk eller stålrör.
CE-märke Certifikat
Med Certifikat
Info
Förbandsskruv Stålbyggnad
CE-märkt skruv och mutter som är godkänd för bärande delar av stålkonstruktioner enligt EN 1090. Levereras med prestandadeklaration.
ISO 4014, 4017, 4032
Info
Gängstång
För ingjutning eller specialtillvernkning av fästelement. I obehandlat stål, elförzinkat, varmförzinkat eller rostfritt.
HGS A4-70 DIN 976 L-1m
Info
Tillsatsmaterial
Rörtråd, rörtub, autorod, OK 48, Svetstråd, No Gas, Svetslod, Corten elektroder, TIG elektrod. Kvalitetselekroder och specialelektroder
OK 48.00 2.0 endast 95 kr
Info
Plasmaskärare
Plasmaskärare för handskärning i stål, rostfritt och aluminium. Portabel plasma för den lilla verkstaden.
Plasma i lager
Info
Quick-Rok QR international

SnabbCement Quik-Rok