HEA Balk

Mycket vanligt förekommande varmvalsad stålprofil som består av två huvudsakliga lastbärande flänsar som sammanfogas av det liggande livet. Levereras normalt med med stålsorten S355J2 och enligt standard EN 10025-2:2004. Denna ingående produkt uppfyller kraven enligt EN 1090, EXC 4.

Produkter
12 36 72