Kohlswa Vägräckesbalk

Delar till vägräcken för mindre trafikerade vägar, som avvisarbalk och väggskydd i byggnader och anläggningar. Mer info

Semesterstängt 12 juli - 2 augusti, order inkommande under perioden levereras ut i turordning i augusti.

Vägräcken

Kohlswabalken är en vägräcke profil som ursprungligen tillverkades av Kohlswa Jernverks AB. Den började på 1960-talet användas till vägräcken ihop med betong- eller stålståndare och som avkörningsskydd för fordon på broräcken och liknande. På motorvägar och avfarter används numera en vägräckesbalk w- profil som kan beskrivas som en grövre Kohlswabalk, och som uppfyller dagens högre krav på trafiksäkerhet.

Den modellen som vi erbjuder är lättare än vägräckes profil och erbjuder fortfarande ett fullgott påkörningsskydd i miljöer där kraven på kolisionsdämpning är lägre. Kohlswa vägräckesbalk är godkänd att montera som reparationsbalk på vägar där profilen används, vid nyinstallationer på motorvägar och dyligt används den tyngre W profilen som tidigare hette Europaprofil. Balken som är av lättare karakär är certifierad och rekommenderas på parkeringsplattser och vägar där lättare avspärrningar är att föredra. Stolpen till vägräcken, Sigmastånd anväds för att montera vägräcke, skall sättas cc 2m alternativt cc 4m beroende på vilka lass man förväntas skydda i från.

Teknisk beskrivning Kohlswa Vägräcken

Handelsnamn: Vägräcke
Benämning: Kohlswa Vägräcke
Teknisk förkortning:
Material: Stål
Utförande: Varmförzinkat
Norm: SS EN-1317
Kapacitetsklass: N2
Arbetsbredd: W5
Skaderiskklas: A
Snöplogsklass: 4
Monterad höjd: 630mm

Kohlswa vägräckesbalk

Vägräckesbalk Kohlswa med förberedda med hål för skarvning med särkillt utformade skarvjärn.

Längd: 4, 5 eller 6 meter
Höjd: 160 mm
Vikt: 45, 57 eller 68 kg
Hålbild: Se skiss
vägräckesbalk hålbild

Ändöj vägräcke

Mjuka böjar som avrundrar ändarna på vägräckessektioner i syfte att förhindra alvarliga olyckor vid påkörning av vägräcket.

Längd: 790mm Utvändigt
Bredd: 360mm Utvändigt
Höjd: 160 mm
Vikt: 11,5 kg
Vinkel: 90º
Hålbild: Motsvarar vägräcksebalken, se skiss
avslut för vägräcke Kohlswa

Ytterhörn vägräcke

När ditt räcke skall svänga, kan du använda dessa böjar och kapa dem för att få till en lämplig vinkel. Dessa hörn gör att vägräckesbalken inte behöver bockas.

Längd: 500mm Invändigt
Bredd: 500mm Invändigt
Höjd: 160 mm
Vikt: 11 kg
Vinkel: Max 90º mindre vinkel uppnås genom kapning
Hålbild: Motsvarar vägräcksebalken, se skiss
avslut för vägräcke Kohlswa

Innerhörn vägräcke

När ditt räcke skall svänga och du behöver ett innerhörn. Dessa hörn kapas så att vinkeln blir rätt för dig, nya hål borras enligt hålbild.

Längd: 500mm Invändigt
Bredd: 500mm Invändigt
Höjd: 160 mm
Vikt: 11 kg
Vinkel: Max 90º mindre vinkel uppnås genom kapning
Hålbild: Motsvarar vägräcksebalken, se skissavslut för vägräcke Kohlswa

Montering av vägräcke

Samtliga delar som utgör vägräcket monteras med hjälp av

Skarvsats bestående av bult mutter och bricka. Grön 1-3
Skarvjärn PL Rosa 5
Skarvjärn U Gul 6
Kohlswa vägräckesbalk Blå 7
Skarvning mellan sektioner av vägräckesbalk samt ändböj och hörn, sker på samma sätt.


avslut för vägräcke Kohlswa

Förankring av vägräcken

Att montera vägräcken är inte särskilt komplicerat, dock väger en vägräckesbalk 68 kg,vilket kan innebära vissa komplikatoner. Stolparna behöver monteras på ett exakt avstånd, vilket kräver precisionsmätning. Skarvsattserna behöver dras åt rätt, vilket kräver en del verktyg. Normalt gjuts räcket i hål men om vägräcket skall sitta på ett betongfundament, kräver det borrning och fästplatta.

montera vägräcke Kohlswa på betongplatta
Stålplatta med hål
Varmförzinkad fotplåt med bulthål för fastsättning av vägräckespelare Sigmastånd och förankring i underliggande betongplatta
C3
För montering i betongfundament
Info

 

Kohlswa vägräcken är Certifierade

Det är krav på att man enbart får montera CE-märkta räcken längst våra vägar.
Kohlswa balken håller följande klacificeringar:
Kapacitetsklass N2 vilket är det normala på våra vägar i Sverige.
Arbetsbredd W5 hur mycket räcket böjs vid kollision, W1-W8.
Skaderiskklass A dvs skadepåföljden för föraren vid kollision.
Snöplogsklass 4 1-4 där 4 är högsta klassen.

Certifieringen förutsätter en installation på en höjd av 630mm
Det är så räckena är testade för att uppfylla kraven.

Du kanske också är intresserad av
 • Delarna du behöver för att montera ihop vägräcken
  från 156,25 kr
 • Stolpen som vägräcken monteras på,
  från 681,25 kr
 • Galvad expander godkänd för både sprucken och ej sprucken betong. Pinnexpande...
  från 5,03 kr
 • För handhållna borrmaskiner, 118˚ vinkel på skäret, snabbstål, för stål och m...
  från 25,00 kr